Tillbaka

Ha en trygg 112-dag!

Utgivningsdatum 9.2.2024 12.00
Pressmeddelande
Vyn från Helsingfors med Skillnadens brandstation.

Den 11 februari firas 112-dagen, det vill säga nödnummerdagen. Syftet med dagen är att fästa människors uppmärksamhet vid säkerheten i vardagen och förbättring av den. Temat för dagen 2024 är korrekt användning av nödnumret.

I Finland används endast ett nödnummer – 112. Man ska ringa det i en nödsituation eller om man behöver myndigheternas hjälp snabbt på plats. En nödsituation är en situation där någons liv, hälsa eller egendom eller miljön är hotad eller i fara. Man ska inte ringa nödnumret för att göra förfrågningar, i icke-brådskande myndighetsärenden eller i sådana störningssituationer där ingen är i fara (såsom vid elavbrott eller om ett träd fallit på gatan).
Nödcentraloperatören ställer alla nödvändiga frågor. Det räcker att du lyssnar noggrant och svarar enligt din bästa förmåga. Nödcentraloperatören berättar också vad du ska göra.
Det lönar sig att installera den avgiftsfria 112 Suomi-appen i telefonerna för alla familjemedlemmar. Appen innehåller mycket nyttig säkerhetsinformation och till exempel många telefonnummer där du kan få hjälp. När du ringer ett nödsamtal via appen, förmedlas din positionsinformation alltid automatiskt till nödcentralen. Detta är till nytta i synnerhet om du inte vet var du befinner dig. 


Lär dig säkerhetsfärdigheter

I en nödsituation är det viktigt att människorna på plats kan agera innan myndigheterna hinner till platsen. Vet du vad du ska göra i olika olyckssituationer? Om du känner att du behöver förbättra dina kunskaper och färdigheter kan du delta i våra utbildningar! 
Helsingfors räddningsverk erbjuder öppna, avgiftsfria säkerhetsutbildningar för alla. I utbildningarna lär du dig att identifiera och undvika risker såväl hemma som på arbetsplatsen, agera rätt i olika farliga situationer och vid olyckor samt att förbereda dig för störningar. Naturligtvis får du också öva på dina färdigheter i primärsläckning.
Föreläsningarna i brandsäkerhet (2 h) ordnas via Teams, så det är lätt att delta i dem var som helst. Utbildningarna i primärsläckning ordnas på våra räddningsstationer i Haga och Mellungsby. Utbildningstidtabellerna och anmälningsanvisningarna (på finska) finns på räddningsverkets webbplats. 
 

Helsinki

Det senaste