Tillbaka

Brandbilen och ambulansen kommer väl åt dig vid nödsituationer?

Utgivningsdatum 19.1.2024 11.22 | Publicerad på svenska 22.1.2024 kl. 14.28
Pressmeddelande
Brandbil framför räddningsstationen på vintern.
Tillträdesvägar för nödsituationer ska hållas öppna.

Avlägsnandet av snö från en fastighets räddningsvägar är en viktig del av dess ansvar och säkerhet.

Det har snöat rikligt även i södra Finland, och placeringen av snön kan vara utmanande vid fastigheterna. Kom dock ihåg att räddningsvägarna ska hållas kördugliga och tillgängliga för utryckningsfordon. Snö får inte samlas på dessa områden. Det är även förbjudet att parkera fordon på räddningsvägarna eller ställa andra hinder på dem, eftersom det kan äventyra människoliv.
Helsingfors stads räddningsverk påpekar att avlägsnandet av snö från en fastighets räddningsvägar är en viktig del av dess ansvar och säkerhet.

Räddningsvägar och lyftställen kan lätt identifieras med hjälp av ett märke och en tilläggsskylt som förbjuder parkering. Räddningsvägarnas bredd ska även plogade vara 3,5 meter och lyftställens storlek 6 x 13 meter så att också fordon med lyftplattformar vid behov kan agera.

Det ligger i allas vårt gemensamma intresse att räddarna når objektet i tid.

Helsinki

Det senaste