Tillbaka

Ändringar i våra telefonnummer

Utgivningsdatum 28.2.2023 15.07
Pressmeddelande
Illustration bild.

Telefonnumren till vår lägescentral och jourhavande brandinspektör ändras den 1 mars 2023.

Telefonnumret till lägescentralen vid Västra Nylands räddningsverk är 029 151 2112 från och med den 1 mars 2023 kl. 9. Lägescentralen betjänar samarbetspartner och kunder dygnet runt i ärenden som gäller räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården. Lägescentralens e-postadresser: allmän kundservice lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi, myndighetsärenden tilannekeskus.lu@pelastustoimi.fi. 

Telefonnumret till vår jourhavande brandinspektör är 029 151 2512 från och med den 1 mars 2023 kl. 9. Brandinspektören kan nås vardagar kl. 9.00–11.30. Du kan fråga jourhavande brandinspektören bland annat om brandsyner, tillstånd, sotning, räddningsplaner och andra ärenden som gäller förebyggande av olyckor. Utanför telefontid kan du skicka e-post till palotarkastaja.lu@pelastustoimi.fi. 

Ändringarna i telefonnumren anknyter till att vårt räddningsverk blev en del av Västra Nylands välfärdsområdes organisation från ingången av 2023. E-postadresserna till våra anställda har formatet fornamn.efternamn@pelastustoimi.fi. Postboxnumren används inte längre i brandstationernas postadresser, våra brandstationers adresser

Registratur / administrativa ärenden 

Registraturens adress är kirjaamo@luvn.fi. Till registraturen inlämnas bland annat till räddningsverkets tjänsteinnehavare riktade avtal, begäranden om utlåtande, begäranden om omprövning, officiella tillkännagivanden och övriga ärenden som kräver officiell registrering. Registraturens e-postadress är PB 33, 02033 VÄSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE.
 

Länsi-Uusimaa

Det senaste