Tillbaka

Det nordiska räddningssamarbetet intensifieras när myndighetsnätverk förenas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2019 9.50
Pressmeddelande 9/2019

I framtiden kommer finländska, svenska och norska myndighetsnätverk att fungera smidigt även utanför det egna landets gränser. Detta underlättar den ömsesidiga kommunikationen mellan de nordiska räddningsmyndigheterna i olycks- och krissituationer. Finlands Virve-nät och Sveriges motsvarande Rakel-nät förenas officiellt den 7 februari. Finlands och Norges samt Sveriges och Norges myndighetsnätverk har redan förenats.

Nyttan av de förenade nätverken märks snabbt i det dagliga samarbetet i gränsområdena, till exempel då det finns behov av att kalla på hjälp från grannlandet. Tidigare var det bara nära gränsen man kunde kommunicera i myndighetsnät. I fortsättningen kommer man att kunna kommunicera till exempel via det finländska Virve-nätet överallt i Sverige eller Norge.

– Alla säkerhetsmyndigheter kommer att ha nytta av den nya förbindelsen mellan myndighetsnäten. Den underlättar skötseln av dagliga uppgifter hos i synnerhet polisen, räddningsväsendet och sjuktransporterna, i normala förhållanden och vid storolyckor. Detta är ett betydande framsteg i utvecklingen av det nordiska räddningssamarbetet, konstaterar inrikesminister Kai Mykkänen.

Det nordiska samarbetet i olycks- och krissituationer har visat sig vara intensivt och välfungerande.

– Räddningshjälpen som gavs Sverige i skogsbränderna i somras visade att behovet av nordiska kriskommunikationsförbindelser är uppenbart i situationer där de nordiska länderna bistår varandra. Till all lycka hade vi redan tidigare påbörjat samkörningen av våra nätverk, berättar räddningsrådet Janne Koivukoski.

Finland har utmärkt sig i utvecklingen av myndighetskommunikation vilket bevisas av att Finland under de två senaste åren toppat en internationell jämförelse av kritisk kommunikation. I Finland inleddes för tjugo år sedan ett försök med ett digitalt radionät för avancerad myndighetsanvändning. Sedan dess har myndigheterna kunnat använda Virve-nätet i sin kriskommunikation.

Ytterligare information om Virve-nätet: https://www.erillisverkot.fi/sv

Ytterligare information

Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi

Det senaste