Tillbaka

Minister Mikkonen deltar i ett informellt ministermöte om CBRN-hot i Bryssel

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2023 9.19
Pressmeddelande

Inrikesminister Krista Mikkonen deltar i ett informellt möte mellan EU-ländernas ministrar med ansvar för civil beredskap i Bryssel den 30 maj. Temat för mötet är CBRN-hot (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot). Samordningsmötet har sammankallats av Janez Lenarčič, EU-kommissionär med ansvar för krishantering, och Carl-Oskar Bohlin, Sveriges minister för civilt försvar. För närvarande har Sverige ordförandeskapet i EU.

- Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ökat risken för CBRN-situationer. Målet för ministermötet är att utbyta information och fundera över hur EU:s gemensamma beredskap kan förbättras, säger minister Mikkonen.

I början av året fick Finland en stor finansiering från Europeiska kommissionen för att inrätta CBRN-beredskapslager.  Lagret förbättrar beredskapen i hela EU och kommer att innehålla bland annat skyddsutrustning för personer, olika mätinstrument, läkemedel och antikroppar. Det material som lagras ersätter inte Finlands egna beredskapslager, utan Europeiska kommissionen beslutar om användningen av materialet.

Projektet har inletts under ledning av inrikesministeriet och i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Försörjningsberedskapscentralen och Strålsäkerhetscentralen. Förutom i Finland ska man inrätta CBRN-lager också i Frankrike, Polen och Kroatien. Av dessa är Finlands projekt det största och det första av sitt slag i Europa. Det har en budget på 242 miljoner euro. Projektet pågår till september 2026.

Det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap ERCC styr och samordnar biståndsinsatser

Minister Mikkonen deltar också i ERCC:s (Emergency Response Coordination Centre) tioårsjubileum i Bryssel den 30 maj. ERCC är ett europeiskt centrum för samordning av katastrofberedskap som lyder under Europeiska kommissionen och som styr och samordnar de biståndsinsatser som genomförs inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism.

Genom EU:s civilskyddsmekanism kan ett land få hjälp vid katastrofer och kriser där landets egna resurser inte räcker till. Genom civilskyddsmekanismen ser EU till att bistånd lämnas systematiskt till ett land i kris och att hjälpen når fram.

Det som för närvarande sysselsätter ERCC i betydande grad är att styra biståndsinsatsen i Ukraina och upprätthålla en lägesbild av konflikten. Alla leveranser av civilt materialbistånd från Finland till Ukraina ordnas via unionens civilskyddsmekanism i samarbete med ERCC.

Sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig har över 220 långtradare med civilt materialbistånd, till exempel utrustning för räddningsväsendet, sjukvårdsartiklar, nödinkvartering och material till energisektorn, skickats från Finland till Ukraina. Finland har också sänt släckningsbilar, ambulanser och bussar till Ukraina via civilskyddsmekanismen.

Ytterligare information:
Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, räddningsavdelningen, tfn 0295 488 263, fornamn.efternamn@gov.fi
Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, fornamn.efternamn@gov.fi

Det senaste