Tillbaka

Tretton personer fick livräddningsmedalj

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2017 14.09
Pressmeddelande 52/2017

Republikens president förlänade den 24 maj tretton meriterade personer livräddningsmedalj. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.

Medaljmottagarna är (motivering inom parentes):

1) Ali Rezgi (räddning undan dödligt våld)
2) Antti Teivonen (räddning ur brinnande bil)
3) Hannu Tapio Salminen (räddning ur brinnande bil)
4) Kosti Juhani Lehto (räddning undan brand)
5) Risto Olavi Pirttinen (räddning undan brand)
6) Petri Einari Katajamäki (räddning undan brand)
7) Veijo Aulis Ruotsalainen (räddning ur vak)
8) Dimitri Palmi (räddning ur brand)
9) Anna-Sofia Marjaana Airo (räddning ur vatten)
10)  Teemu Joonas Taneli Keravuori (räddning ur vak)
11)  Nouraddin Gajin Masoumi (räddning undan brand)
12) Esmatollah Rezai (räddning ur vatten)
13) Ali Sina Heidari (räddning ur vatten)

Livräddningsmedaljnämnden behandlade sammanlagt 94 förslag och förordade tretton av dem.

Läs mer om livräddningsmedalj (Regionförvaltningsverket)

Ytterligare information

Livräddningsmedaljnämndens sekreterare, överinspektör Arto Tiukkanen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 093, arto.tiukkanen@avi.fi

Det senaste