Tillbaka

Observera risken för skogsbrand och den avvikande flaggningstiden vid midsommar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2019 13.29 | Publicerad på svenska 19.6.2019 kl. 14.49
Pressmeddelande 45/2019
stuga

Midsommarbrasor orsakar skogsbränder varje år. Största delen av bränderna beror på vårdslöshet eller oaktsamhet. Inrikesministeriet uppmanar dem som gör upp en brasa till särskild försiktighet i hanteringen av eld.

Inrikesministeriet påminner om att det är nuförtiden alltid förbjudet att tända en brasa under den tid för vilken Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand. Ändringen av räddningslagen trädde i kraft 1.1.2019.

En brasa får inte heller göras upp om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. Det lokala räddningsverket kan dessutom av annan grundad anledning för viss tid förbjuda öppen eld inom räddningsväsendets område eller en del av området. Att tända en brasa på någon annans mark förutsätter dessutom alltid ett tillstånd av markägaren.

Flaggning hela natten vid midsommar

Vid midsommar firas Finlands flaggas dag. Flaggningen börjar klockan 18 på midsommaraftonen och slutar klockan 21 på midsommardagen.

Om du har frågor kring flaggningen, gå till inrikesministeriets webbplats på adressen intermin.fi/sv/flagga-och-vapen. Där hittar du en stor mängd nyttig information om flaggningen och via den finskspråkiga sidan kan du också ställa frågor om flaggningen till chatboten Sulo.

Flaggningskulturen är mycket fri i Finland. Man kan alltså hissa flaggan i topp vilken dag som helst för sådana saker, värderingar eller glädjeämnen som är viktiga för en. Vill du fira t.ex. starten på sommarlovet, den finländska bastun eller mormors födelsedag är det bara att hissa flaggan i topp.

Ytterligare information:

Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi (skogsbränder)
Hanne Huvila, specialsakkunnig, tfn 0295 488 313, hanne.huvila@intermin.fi (flaggningsfrågor)

Det senaste