Gå till aktuellt

Finland deltar i veckan för humanitära nätverk och partnerskap

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2021 14.56
Pressmeddelande 45/2021

Finland deltar i FN:s årliga vecka för humanitära nätverk och partnerskap den 19 april–7 maj 2021. Det gemensamma temat för Finlands delegation är övergripande säkerhet.

I Finlands delegation, som sammanställts av inrikesministeriet och utrikesministeriet, finns representanter för bland annat myndigheter, företag och högskolor. I delegationen ingår sammanlagt åtta organisationer.

− Finland upplevs som en pålitlig partner ute i världen och vår kompetens är efterfrågad. I synnerhet den finländska modellen för övergripande säkerhet väcker intresse. I år vill vi lyfta fram den i vårt eget program, berättar Jari Honkanen, specialsakkunnig vid inrikesministeriet.

Evenemanget är öppet för alla som är intresserade av temana 

Veckan för humanitära nätverk och partnerskap (Humanitarian Networks and Partnerships Week, HNPW) är ett evenemang som FN har ordnat sedan 2015. Evenemanget, som i vanliga fall ordnas i Genève, är helt virtuellt i år.

Evenemanget samlar årligen över 2 000 globala aktörer bland annat från FN:s medlemsstater, frivilligorganisationer, vetenskapsvärlden och den privata sektorn för att diskutera de viktigaste humanitära frågorna. Vid evenemanget kan aktörerna dela med sig av sin sakkunskap och bästa praxis samt tillsammans ta fram lösningar på gemensamma problem.

Årets evenemang är öppet för alla som är intresserade av dess teman. Deltagande i evenemanget förutsätter registrering.

Ytterligare information 
Jari Honkanen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 323, jari.honkanen@intermin.fi
Riikka Mikkola, rådgivare för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn 0295 350 138, riikka.mikkola@formin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.9.2022 11:38
Pressmeddelande