Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande

Hemsidan för Helsingfors stads räddningstjänst är en del av webbplatsen pelastustoimi.fi. 
Se tillgänglighetsutslutlåtande för webbplatsen pelastustoimi.fi

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats?
Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten. Tillgänglighet till tjänster och likabehandling av medborgarna är mycket viktigt för Helsingfors stads räddningstjänst. Vi kommer att åtgärda de upptäckta tillgänglighetsbristerna så snart som möjligt. Ge din feedback - tack! Vi strävar efter att svara på förfrågningar inom rimlig tid.

E-post: pel.viestinta@hel.fi

Integritetspolicyer