Hoppa till innehåll

Ge respons

Respons skickas med detta formulär går till underhållet av webbplatsen pelastustoimi.fi.

Observera att säkerheten för detta formulär inte är säkerställd. Ange inte personlig information, till exempel ett personnummer, tack!

Om du vill skicka respons eller en fråga om ditt eget räddningsverks verksamhet eller tjänster, gå till sidan respons räddningsverket. Välj en kommun och skicka din respons direkt till räddningsverket.

Elektroniska aviseringar och blanketter för räddningstjänster finns i Ärende.

Ge respons

Min feedback gäller funktionaliteten och innehållet i adressen pelastustoimi.fi.