Hoppa till innehåll

Inrikesministeriets räddningsavdelningen

Postadress: PB 26, 00023 Statsrådet
Huvudkontor: Kyrkogatan 12, Helsingfors

Telefon (växel): 0295 480 171
Fax: 0295 411 775

Avdelnings e-postadress: pelastusosasto.sm@govsec.fi
E-post:  fornamn.slaktnamn@intermin.fi

Avdelningens ledning

Kimmo Kohvakka
Räddningsöverdirektör, avdelningschef
0295 488 401

Strategi- och styrningsenheten

Janne Koivukoski
Räddningsråd, enhetschef
0295 488 420

Matti Arppe
Webbdesigner
0295 488 308

Tiina Etelälahti
Specialsakkunnig 
0295 488 393

Juha-Veli Frantti
Hätäkeskusylitarkastaja
0295 488 210

Sami Hakonen
Specialsakkunnig 
0295 488 570

Janne Hartikainen
Specialsakkunnig 
0295 488 572

Tuomas Häkkinen
Specialsakkunnig
0295 488 646

Mirva Kahlos
Räddningsöverinspektör 
0295 488 434

Jukka Kangasvieri
Specialsakkunnig 
0295 488 571

Teemu Luukko
Specialsakkunnig 
0295 488 455

Teija Mankkinen
Specialsakkunnig 
0295 488 671

Jaana Määttälä
Specialsakkunnig 
0295 488 386

Outi Salo
Specialsakkunnig
0295 488 539

Susanna Sankala
Projektledare
0295 488 333

Matti-Juhani Savolainen
Specialsakkunnig 
0295 488 286

Tiina Snellman
Konsultativ tjänsteman
0295 488 638

Jari Soininen
Specialsakkunnig 
0295 488 322

Perttu Vepsäläinen
Specialsakkunnig 
0295 488 438

Teija Virtanen
Planerare
0295 488 397

Enheten för EU-frågor och internationella frågor

Pauliina Eskola
Direktör, internationella frågor, enhetschef 
0295 488 442

Sini Hangaslammi
Specialsakkunnig
0295 488 474

Jari Honkanen
Specialsakkunnig 
0295 488 323

Vea Kotilainen
Konsultativ tjänsteman 
0295 488 251

Pekka Tiainen
Specialsakkunnig 
0295 488 227

Teemu Veneskari
Specialsakkunnig 
0295 488 365

Wivi-Ann Wagello-Sjölund
Konsultativ tjänsteman 
0295 488 640

Enheten för juridiska frågor

Mika Kättö
Lagstiftningsdirektör, enhetschef
0295 488 413

Ilpo Helismaa
Regeringsråd 
0295 488 422

Anne-Mari Hyytiäinen
Ledningens sekreterare
0295 488 401

Annika Parsons
Regeringsråd 
0295 488 279

Katharina Schulze
Assistent
0295 488 444

Tanja Ulvinen
Specialsakkunnig 
0295 488 696

Nina Vienonen
Assistent
0295 488 475

Linda Viitala
Chief Specialist 
0295 488 299

Enheten för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

Pasi Ryynänen
enhetschef 
0295 488 326

Sini Erholtz
Specialsakkunnig
0295 488 439

Jarkko Häyrinen
Specialsakkunnig 
0295 488 436

Mikko Jääskeläinen
Specialsakkunnig 
0295 488 425

Selina Kangas
Specalsakkunnig
0295 488 557

Jari Lepistö
Räddningsöverinspektör 
0295 488 218

Tommi Luhtaniemi
Specialsakkunnig 
0295 488 387

Jaana Rajakko
Överingenjör 
0295 488 435

Kirsi Rajaniemi
Konsultativ tjänsteman
0295 488 432

Rami Ruuska
Räddningsöverinspektör 
0295 488 424

Olli Ryhänen
Specialsakkunig
0295 488 464

Enheten för civil beredskap

Jussi Korhonen
Direktör, civil beredskap, enhetschef
0295 488 289

Mikko Hiltunen
Specialsakkunnig 
0295 488 341

Elias Jokila
Projektchef
0295 488 461

Anni Kurunsaari
Specialsakkunnig 
0295 488 673

Alpo Nikula
Specialsakkunnig
0295 488 427

Brandskyddsfonden

Johanna Herrala
Generalsekreterare
0295 488 460

Emmi Laiho
Assistent
0295 488 225

Ira Nikoskinen
Specialsakkunnig
0295 488 285

Jessica Puro
Planare
0295 488 403

Katri Päivärinta
Sakkunnig
0295 488 402

Yksiköiden ulkopuolinen henkilöstö

Markus Viitaniemi
Projektipäällikkö
0295 488 394