Hoppa till innehåll

Inrikesministeriets räddningsavdelningen

Postadress: PB 26, 00023 Statsrådet
Huvudkontor: Kyrkogatan 12, Helsingfors

Telefon (växel): 0295 480 171
Fax: 0295 411 775

Avdelnings e-postadress: pelastusosasto.sm@govsec.fi
E-post:  fornamn.slaktnamn@intermin.fi

Avdelningens ledning

Kimmo Kohvakka

Räddningsöverdirektör, avdelningschef
0295 488 401

Strategi- och styrningsenheten

Tiina Snellman

Konsultativ tjänsteman, enhetschef
0295 488 638

Matti Arppe

Webbdesigner
0295 488 308

Tiina Etelälahti

Specialsakkunnig 
0295 488 393

Anne Hakkarainen

Specialsakkunnig 
0295 488 207

Saija Halme

Sakkunnig
0295 488 682

Janne Hartikainen

Specialsakkunnig 
0295 488 572

Tuomas Häkkinen

Specialsakkunnig 
0295 488 646

Mirva Kahlos

Räddningsöverinspektör 
0295 488 434

Jukka Kangasvieri

Specialsakkunnig
0295 488 571

Teemu Luukko

Räddningsöverinspektör 
0295 488 455

Katja Luoma

Specialsakkunnig
0295 488 266

Teija Mankkinen

Konsultativ tjänsteman
0295 488 671

Jaana Määttälä

Specialsakkunnig
0295 488 386

Rami Ruuska

Nödcentralöverinspektör
0295 488 424

Outi Salo

Specialsakkunnig
0295 488 539

Matti Savolainen

Specialsakkunnig
0295 488 286

Jari Soininen

Specialsakkunnig
0295 488 322

Perttu Vepsäläinen

Specialsakkunnig
0295 488 438

Enheten för EU-frågor och internationella frågor

Pauliina Eskola

Direktör, internationella frågor, enhetschef 
0295 488 442

Taina Hanhikoski

Specialsakkunnig
0295 488 256

Ilona Hatakka

Specialsakkunnig
0295 488 224

Laura Haussalo

Specialplanerare
0295 488 655

Heikki Honkanen

Specialplanerare
0295 488 565

Jari Honkanen

Specialsakkunnig
0295 488 323

Pertti Kelloniemi

Projektledare
0295 488 260

Tarja Rantala

Projektledare
0295 488 372

Iikka Saunamäki

Specialsakkunnig
0295 488 267

Pekka Tiainen

Specialsakkunnig
0295 488 227

Teija Virtanen

Specialplanerare
0295 488 397

Wivi-Ann Wagello-Sjölund

Konsultativ tjänsteman 
0295 488 640

Enheten för juridiska frågor

Mika Kättö

Lagstiftningsdirektör, enhetschef
0295 488 413

Ilpo Helismaa

Regeringsråd 
0295 488 422

Anne-Mari Hyytiäinen

Ledningens sekreterare
0295 488 401

Annika Parsons

Regeringsråd 
0295 488 279

Emma Partanen

Assistent
0295 488 220

Katharina Schulze

Assistent
0295 488 444

Anni Särkkä

Praktikant
0295 488 241

Tanja Ulvinen

Ledande sakkunnig
0295 488 696

Linda Viitala

Ledande sakkunnig
0295 488 299

Enheten för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

Pasi Ryynänen

enhetschef 
0295 488 326

Jarkko Häyrinen

Räddningsöverinspektör
0295 488 436

Mikko Jääskeläinen

Specialsakkunnig
0295 488 425

Jari Lepistö

Räddningsöverinspektör 
0295 488 218

Tommi Luhtaniemi

Specialsakkunnig 
0295 488 387

Heikki Olkku

Projektledare
0295 488 409

Mirja Palmén

Ledande sakkunnig
0295 488 426

Ira Pasi

Projektledare
0295 488 603

Jaana Rajakko

Överingenjör 
0295 488 435

Kirsi Rajaniemi

Konsultativ tjänsteman
0295 488 432

Olli Ryhänen

Specialsakkunig
0295 488 464

Enheten för civil beredskap

Jussi Korhonen

Direktör, civil beredskap, enhetschef
0295 488 289

Mikko Hiltunen

Specialsakkunnig 
0295 488 341

Elias Jokila

Projektledare
0295 488 461

Ville Koitto

Specialsakkunnig 
0295 488 233

Anni Kurunsaari

Räddningsöverinspektör
0295 488 673

Mika Lehestö

Specialsakkunnig 
0295 488 232

Anni Pöyry

Specialsakkunnig
0295 488 278

Brandskyddsfonden

Johanna Herrala

Generalsekreterare
0295 488 460

Erik De La Vega Kekkonen

Praktikant
0295 488 228

Pinja Hentunen

Sakkunnig
0295 488 613

Emmi Laiho

Assistent
0295 488 353

Paula Junnola

Planare
0295 488 617

Ira Nikoskinen

Specialsakkunnig
0295 488 285

Personal utanför enheterna

Markus Viitaniemi

Projektledare
0295 488 394