Inrikesministeriets räddningsavdelningen

Postadress: PB 26, 00023 Statsrådet
Huvudkontor: Kyrkogatan 12, Helsingfors

Telefon (växel): 0295 480 171
Fax: 0295 411 775

Avdelnings e-postadress: [email protected]
E-post:  [email protected]

Avdelningens ledning

Kimmo Kohvakka
Räddningsöverdirektör, avdelningschef
0295 488 401

Strategi- och styrningsenheten

Janne Koivukoski
Räddningsråd, enhetschef
0295 488 420

Matti Arppe
Kommunikationsplanerare
0295 488 308

Tiina Etelälahti
Specialsakkunnig 
0295 488 393

Juha-Veli Frantti
Hätäkeskusylitarkastaja
0295 488 210

Stig Granström
Specialsakkunnig 
0295 488 233

Niki Haake
Specialsakkunnig 
0295 488 205

Ronja Inkovaara
Kommunikationsplanerare
0295 488 343

Mirva Kahlos
Räddningsöverinspektör 
0295 488 434

Esa Kokki
Specialsakkunnig 
0295 488 316

Teemu Luukko
Specialsakkunnig 
0295 488 455

Teija Mankkinen
Specialsakkunnig 
0295 488 671

Jaana Määttälä
Specialsakkunnig 
0295 488 386

Ismo Parviainen
Räddningsöverinspektör 
0295 488 229

Olli Pietikäinen
Specialsakkunnig 
0295 488 339

Matti-Juhani Savolainen
Specialsakkunnig 
0295 488 286

Tiina Snellman
Konsultativ tjänsteman
0295 488 638

Jari Soininen
Specialsakkunnig 
0295 488 322

Perttu Vepsäläinen
Webbtjänstplanerare 
0295 488 438

Teija Virtanen
Planerare
0295 488 397

Enheten för EU-frågor och internationella frågor

Veera Parko
Direktör, internationella frågor, enhetschef 
0295 488 442

Sini Hangaslammi
Specialsakkunnig 
0295 488 474

Jari Honkanen
Specialsakkunnig 
0295 488 323

Mirka Meres-Wuori
Konsultativ tjänsteman 
0295 488 344

Pekka Tiainen
Specialsakkunnig 
0295 488 227

Teemu Veneskari
Specialsakkunnig 
0295 488 365

Wivi-Ann Wagello-Sjölund
Konsultativ tjänsteman 
0295 488 640

Enheten för juridiska frågor

Mika Kättö
Lagstiftningsdirektör, enhetschef
0295 488 413

Ilpo Helismaa
Regeringsråd 
0295 488 422

Rea Honkanen
Assistent 
0295 488 332

Anne-Mari Hyytiäinen
Ledningens sekreterare
0295 488 401

Annika Parsons
Regeringsråd 
0295 488 279

Anni Pöyry
Specialsakkunnig 
0295 488 395

Tanja Ulvinen
Specialsakkunnig 
0295 488 696

Enheten för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

Rami Ruuska
Räddningsöverinspektör , enhetschef  (tills 31.12.2020 )
0295 488 424

Jarkko Häyrinen
Specialsakkunnig 
0295 488 436

Jaakko Joentakanen
Specialplanare
0295 488 684

Mikko Jääskeläinen
Specialsakkunnig 
0295 488 425

Mikko Karvonen
Specialsakkunnig 
0295 488 670

Jari Lepistö
Räddningsöverinspektör 
0295 488 218

Tommi Luhtaniemi
Specialsakkunnig 
0295 488 387

Mirja Palmén
Ledande sakkunnig 
0295 488 426

Jaana Rajakko
Överingenjör 
0295 488 435

Kirsi Rajaniemi
Konsultativ tjänsteman
0295 488 432

Enheten för civil beredskap

Jussi Korhonen
Direktör, civil beredskap, enhetschef
0295 488 289

Mikko Hiltunen
Specialsakkunnig 
0295 488 341

Marko Hottinen
Specialsakkunnig 
0295 488 321

Anni Kurunsaari
Sakkunnig 
0295 488 673

Alpo Nikula
Specialsakkunnig
0295 488 427

Brandskyddsfonden

Johanna Herrala
Generalsekreterare
0295 488 460

Solja Kumpulainen
Assistent
0295 488 225

Ira Nikoskinen
Specialsakkunnig
0295 488 285

Katri Päivärinta
Sakkunnig
0295 488 402

Yksiköiden ulkopuolinen henkilöstö

Markus Viitaniemi
Projektipäällikkö
0295 488 394