Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 21 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Utredning med målet att förbättra byggandet av och tillsynen över skyddsrum har inletts

Inrikesministeriet har av Räddningsinstitutet beställt en utredning med målet att utveckla myndighetstillsynen över skyddsrum. Denna utredning är en fortsättning på inrikesministeriets utredningsprojekt om skyddsrum.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.6.2024 10:47

Hur kriget har inverkat på civilsamhället och befolkningsskyddet i Ukraina utreds genom ett nytt projekt

Räddningsinstitutet har startat ett projekt i anknytning till Ukraina där man ska kartlägga hur befolkningsskyddet i Ukraina fungerar. Den kunskap som projektet ger ska användas för att utveckla Finlands befolkningsskydd och stödja myndigheternas arbete.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.6.2024 9:35

Ibruktagandet av EU:s beredskapslager har övats i Finland

EU:s beredskapslager i Finland kan tas i bruk vid exceptionellt stora olyckor och kriser. Den materiella hjälpen ska kunna skickas inom 12 timmar. Under ledning av inrikesministeriet ordnades den 27–30 maj 2024 en omfattande övning med tanke på hjälpleveranser till olycksområden. 
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 30.5.2024 14:43

Fem personer tilldelades livräddningsmedalj

Republikens president förlänade fem personer livräddningsmedalj den 7 juni 2024. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.6.2024 12:22

Anvisning om planering och genomförande av evakueringar har publicerats

Inrikesministeriet har publicerat en uppdaterad riksomfattande anvisning som harmoniserar planeringen och genomförandet av evakueringar. Anvisningen riktar sig till de myndigheter som deltar i planeringen och genomförandet av evakueringar. Anvisningen fokuserar på sådan förflyttning av befolkning som genomförs med stöd av beredskapslagen. För närvarande är Finland inte utsatt för något militärt hot.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02

Minister Rantanens besök i Wien och Bryssel – invandring och EU:s beredskap på agendan

Inrikesminister Mari Rantanen träffade Österrikes inrikesminister i Wien på måndagen. Ministrarna diskuterade bland annat samarbetet mellan länderna inom migrationspolitiken, metoder för att hantera migrationen och samarbetet med tredjeländer. Från Wien fortsätter ministern till Bryssel och Civil Protection Forum där hon deltar i en paneldiskussion på hög nivå om EU:s beredskap.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.6.2024 14:01

Inrikesminister Rantanen diskuterade med Ukrainas inrikesminister

Inrikesminister Mari Rantanen och Ukrainas inrikesminister Ihor Klymenko diskuterade över video fredagen den 31 maj. Inrikesministrarna diskuterade Finlands bistånd till Ukraina och Ukrainas omedelbara behov av stöd. Ministrarna diskuterade också Ukrainas kunnande när det gäller beredskap.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.5.2024 16:28

Ifjol somras förekom över 2 500 terrängbränder: inrikesministeriet påminner om risken för terrängbrand med hjälp av kampanjen Bränn inte naturen

Varning för terrängbrand gäller i nästan hela landet, vilket innebär att det är förbjudet att göra upp öppen eld. Inrikesministeriet inleder den 24 maj en kampanj på sociala medier riktad till unga vuxna för att påminna att terrängen antänds mycket lätt och att elden sprider sig lika lätt.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.5.2024 14:28

Staterna vid EU:s yttre gränser har gemensamma säkerhetsutmaningar 

Finlands, Norges, Estlands, Litauens, Lettlands och Polens inrikesministrar sammanträdde i Lettlands huvudstad Riga den 23–24 maj. Ministrarna diskuterade ländernas gemensamma säkerhetsutmaningar särskilt med tanke på EU:s yttre gränser. Finland representeras vid mötet av inrikesminister Mari Rantanen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.5.2024 12:37

Inrikesminister Rantanen förlänade förtjänstmedaljerna för befolkningsskyddsarbete

Inrikesminister Mari Rantanen förlänade förtjänstmedaljer för befolkningsskyddsarbete av 1. och 2. klass. Förtjänstmedalj för befolkningsskyddsarbete beviljas personer som arbetat förtjänstfullt eller särskilt förtjänstfullt till förmån för befolkningsskyddet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.5.2024 17:41