Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 21 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation.

”Befolkningsskydd är en viktig del av grunden för samhällets kristålighet”

Inrikesminister Mari Rantanen besökte Helsingfors stads räddningsväsende på torsdag den 14 september. Hon lyfte fram att ett tillräckligt antal kompetenta räddare och avtalsräddare är en mycket viktig resurs också i undantagssituationer.
Pressmeddelande Helsinki Räddningsväsendet, 14.9.2023 14:30
Kimmo Kohvakka.

Kimmo Kohvakka fortsätter som räddningsöverdirektör

Statsrådet utnämnde torsdagen den 21 september 2023 magistern i militärvetenskaper Kimmo Kohvakka till räddningsöverdirektör vid inrikesministeriet för tiden den 1 november 2023–31 oktober 2028.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Elbilsladdning

Hur lönar det sig att ladda en elbil och -cykel hemma?

Att ladda en elbil hemma är säkert, men det finns risker förknippade med att använda ett hushållseluttag.
Pressmeddelande Helsinki Räddningsväsendet, 16.8.2023 11:39

Finland bereder sändandet av materiellt bistånd till Libyen

Libyen begärde den 12 september bistånd via EU:s civilskyddsmekanism till följd av de skador som stormen Daniel orsakat. Libyen har begärt omfattande bistånd, bland annat utrustning för nödbostäder, medicinsk utrustning och experthjälp.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen.

Anvisningen för räddningsdykning och ytbärgning inom räddningsverksamheten har reviderats

Inrikesministeriet har reviderat anvisningen för räddningsdykning och ytbärgning inom räddningsverksamheten. Syftet med den reviderade anvisningen är att garantera så säkra arbetsförhållanden som möjligt i dykningsuppdrag inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 12.9.2023 10:30
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia.

Mer bistånd har skickats från Finland till Ukraina

I slutet av augusti skickades en stor mängd anordningar för avloppsreningsverk från Finland till Ukraina. Biståndet svarar på ett betydande sätt mot de under sommaren ökade behoven av vattentjänster i Ukraina. För att förebygga konsekvenserna av Rysslands aggression fortsätter Finland och EU att aktivt stödja de ukrainska myndigheterna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00
En skyddsrums utrustningslåda

Största delen av skyddsrummen är i gott skick – reparationsskuld har uppstått särskilt i fråga om utrustningen

Nuläget för skyddsrummen i Finland är i huvudsak mycket gott, men det finns också reparationsbehov. Över 90 procent av skyddsrummen skyddar väl mot verkningarna av konventionella vapen, framgår det av inrikesministeriets färska utredning. Enligt utredningen finns det mest brister i skyddsrummens utrustning. Utifrån utredningen har inrikesministeriet utarbetat fyra rekommendationer för att förbättra nätverket av skyddsrum. För närvarande är Finland inte utsatt för något militärt hot.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.8.2023 13:58

Regeringen satsar på den inre säkerheten, invandringen stramas åt

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt cirka 2,5 miljarder euro i ministeriets budgetförslag för 2024.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.8.2023 12:22
En långtradarlast av materialbistånd i Ukraina

Materiellt bistånd från Finland för att stödja vattenförsörjningen i Ukraina

Under sommaren har Finland skickat material för vattenrening, vattendunkar, pumpar och anläggningar för kraftig klorering för att stärka vattenförsörjningen i Ukraina. Dessutom bereds det nya försändelser av material relaterat till vattenproduktion och utrustning för rening av avloppsvatten. Finland fortsätter att stödja Ukraina.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.7.2023 13:49

De första räddarna reser till Portugal för att bekämpa terrängbränder

Onsdagen den 16 augusti sänder Finland den första gruppen av 24 räddningsarbetare till Portugal för att hjälpa till vid bekämpningen av terrängbränder. Det är fråga om beredskapsförflyttning.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.8.2023 13:36

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
22
räddningsområden
12 602
eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag
17 214
trafikolyckor