Tillbaka

Stationsprojektet i Lovisa framskrider

Utgivningsdatum 18.8.2023 15.03
Pressmeddelande
Tomtritning på nya räddningsstationen i Lovisa.
På tomten placeras räddningsstationen, ett förråd och ett biltak. Utryckningsfordonens anslutning är rakt norrut mot Lovisavägen (bildens övre kant).

Byggandet av den nya räddningsstationen i Lovisa har tagit ett steg framåt. Projektplanen för den nya stationen godkändes av Östra Nylands välfärdsområdes styrelse 17.8.2023. Målet är att konkurrensutsätta byggprojektet under pågående år. Byggandet kunde inledas våren 2024.

Räddningsstationen byggs på det nya industriområdet i Lovisa nära anslutningen till riksväg 7. Tomten är cirka 15 700 kvadratmeter stor och gränsar till Lovisavägen och Direktörsvägen. Tomten hyrs av Lovisa stad med ett tidsbundet kontrakt på 50 år.

Kostnadsberäkningen för byggprojektet är 8,4 miljoner euro (moms 0 %). I summan ingår inte möblerm utrustning och apparater. Projektet konkurrensutsätts som ett så kallat planera och bygg-projekt (på finska SR-urakka), där planeringen och förverkligandet bildar en helhet. Den nya stationen kunde tas i bruk hösten 2025.

Den nuvarande räddningsstationen i Lovisa ligger i centrum utanför det allmänna vägnätet, vilket orsakar fördröjningar i utryckningsfordonens utryckningstider. Läget nära skolan Harjurinteen koulu och livligt trafikerade gator bildar även en trafiksäkerhetsrisk. Stationen är byggd på 1950-talet och utvidgad 1985. Lokalerna går inte att anpassa för principen om en ren brandstation, där smutsiga fordon och utrustning kan tvättas i skilda utrymmen.

Den nya stationen har tillräckligt med utrymme för tvätt och förvaring av räddningsverksamhetens och akutvårdens utrustning och fordon. Stationen får även undervisningslokaler, kontor och vilorum för personalen. Östra Nylands polisinrättnings serviceställe i Lovisa kommer att flytta in under samma tak.

Det senaste