Gå till aktuellt

Se till brandsäkerheten också på balkonger och terrasser

Utgivningsdatum 6.6.2023 15.20
Pressmeddelande
En bostad som har skadats i en eldsvåda.

I Västra Nyland har det under ett drygt år skett över 20 bränder som startat från balkonger eller terrasser.

I Västra Nyland har det under ett drygt år skett över 20 bränder som startat från balkonger eller terrasser. Ledande brandinspektör Anssi Kuhlman påminner om att det är viktigt att se till brandsäkerheten också på uteplatser. ”Om en brand startar från en terrass eller balkong utanför byggnaden finns det en risk att branden snabbt sprider sig via fasaden och takskägget till den översta bjälklagen. Via den översta bjälklagen sprider sig branden lätt vidare i byggnaden och skadorna är ofta omfattande. Att branden snabbt sprider sig via den översta bjälklagen är i synnerhet en risk i egnahemshus och radhus.”

Orsaker till antändning och tips på att förebygga bränder

”Brinnande ljus och tobaksrökning är typiska orsaker till bränder på balkonger och terrasser. När ett ljus brinner slut kan det uppstå en kort poolbrand i lyktan eller på fatet, där allt brännämne smälter ihop till en het, brinnande vätska. Ibland kan ljus också lämnas oövervakade och antända något närliggande material. Ljus borde endast brännas på ett oantändligt underlag med tillräckligt avstånd från andra saker och levande eld ska alltid övervakas”, säger ledande brandinspektör Kuhlman. Han påminner också om att man inte får bränna marschaller på balkonger, terrasser eller intill husväggar. 

”Rökning har bland annat orsakat bränder på så sätt att den glödande ändan fallit ner bland sittkuddar och glöden har startat en brand. Bränder har även startat från askkoppar och tändaren som hettats upp av solen” konstaterar Kuhlman.

När man grillar med gasgrill är risken fettbränder och slangläckage.

”Det är viktigt att man regelbundet kontrollerar skicket på gasslangen och vid behov byter ut slangen mot en ny. En läckande slang kan orsaka en brand. Också grillen borde rengöras med jämna mellanrum, annars kan fettet som samlas inne i den starta en brand. Man borde även förbereda sig med en lättillgänglig brandfilt i närheten av grillen. Intill husväggar eller under takskägg är inte de mest säkra platser att grilla på. Askan från kolgrillar ska förvaras och förstöras på rätt sätt”, säger ledande brandinspektör Kuhlman. 
    
”Dessutom vill jag påminna om att endast sådana elektriska apparater som är avsedda för utomhusbruk får användas utomhus. Till exempel säsongsljus och kylanordningar har orsakat bränder på balkonger och terrasser”. Andra orsaker till att bränder antänds på balkonger och terrasser har varit till exempel att barn lekt med tändstickor, förvaring av het aska på terrassen samt fel i en elektrisk apparat medan batteriet laddats.

Om det sker en brand

I varje hem borde det finnas minst en brandfilt för släckning av små brandtillbud.  Det lönar sig att förvara brandfilten på en synlig plats och lättillgängligt. Om det inte finns släckningsutrustning kan man till exempel med hjälp av en tjock matta försöka kväva ett brandtillbud. Man ska endast göra det om brandsläckningen kan göras på ett säkert sätt utan att man själv eller andra sätts i fara. 

Det är viktigt att man snabbt avlägsnar sig från en brinnande lägenhet och stänger såväl dörrar som fönster efter sig. På så sätt begränsas att branden och att rök sprids. Ring nödnumret 112 från en säker plats. Vägled brandkåren till platsen. I höghus är det säkert att stanna i sin lägenhet om det inte brinner där eller kommer in rök. I höghus utgör bostäderna egna brandavdelningar som hindrar bränder och skadliga rökgaser från att spridas mellan lägenheterna. Man ska aldrig lämna sin höghuslägenhet ut genom en rökig trappuppgång. Röken är livsfarlig och gör en snabbt medvetslös. Hissar får inte heller användas i brandsituationer.

Mer information
 

 

Länsi-Uusimaa

Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00