Tillbaka

Säkerheten i escape rooms granskas i Nyland

Utgivningsdatum 3.10.2023 8.06
Pressmeddelande
Borgå räddningsstation utifrån fotograferad nattetid.

Räddningsverken i Nyland riktar i höst tillsyn till så kallade escape rooms, alltså flyktrum.

Föregående riktade tillsynsrunda genomfördes 2019, då tillsynen utfördes på riksnivå. Syftet med höstens tillsyn är att granska nuläget för säkerheten i lokalerna och utvecklingen av säkerheten i Nyland.

Under den ‌riktade tillsynsrundan kommer man att besöka nästan alla escape rooms i Nyland. ‌Det finns cirka 30 escape rooms att inspektera, varav fyra finns i östra Nyland. Vid behov kan verksamhetsutövare eller fastighetsägare meddelas förelägganden att avhjälpa brister.

En brandinspektör som är fastbunden i ett flyktrum.
Vad händer om det blir nöd på riktigt i ett escape room? Brandinspektörerna granskar escape room-lokaler i Nyland i oktober. Bilden är iscensatt och föreställer inte en riktig tillsyn.

‌Räddningsverken har inte fått kännedom om några större olyckor i något escape room. Genom ‌tillsyn strävar man i första hand efter att ingripa i eventuella risker och brister i förebyggande syfte. Verksamheten i escape rooms har också synats regelbundet mellan 2019 och 2023.

Tillsynsbesöken planeras så att de inte stör kunderna. Tillsynsbesöken är avgiftsfria för verksamhetsutövarna.

Räddningsverken i Nyland informerar om resultaten av tillsynsrundan i slutet av rundan senare på hösten eller i början av vintern.

Under ‌tillsynsrundan 2019 upptäcktes allvarliga brister i cirka vart tredje escape room i Nyland och lindriga brister i mindre än hälften av lokalerna. I ungefär en femtedel‌ konstaterades inga brister alls.

 

Det senaste