Gå till aktuellt

Räddningsverket år 2018

8.1.2019 13.12 | Publicerad på svenska 10.6.2021 kl. 13.36
Brandbil och ambulans framför brandstationen.

Ingen människa omkom i bränder år 2018 på Västra Nylands räddningsverks område. Terrängbränder var flera än vanligt på grund av den torra sommaren. Trafikolyckornas antal minskade. Akutvårdsalarmen ökade. Mest berörde akutvårsuppdragen bröstsmärta, andningssvårighet samt cirkulationsstörning i hjärnan.

”År 2018 dog ingen i bränder på vårt område. Så här bra år har vi inte haft på 18 år, senast år 2000 omkom ingen i bränder. I medeltal dör det årligen fem människor på Västra Nylands räddningsverks område. Så år 2018 var ett mycket bra år från det hänseende och resultatet känns ännu bättre, då man beaktar att invånarantalet har ökat i år med cirka 5000 invånare. Om man relaterar det till invånarantalet så är minskningen ännu större.”, funderar räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki och riskhanteringschef Tuomas Pälviä om gångna årets statistik. I bränder skadades det även mindre antal människor än i medeltal.  Medeltalet är cirka sex, men år 2018 skadades tre allvarligt i bränder. ”Varje olycka är för mycket och en tragedi för dem som är inblandade. Vi arbetar för att inga olyckor skall hända. Detta bra år enligt statistiken berättar åtminstone om tre saker: man har kunnat förebygga olyckor, människor har räddats från bränder och invånarna på området har handlat rätt i vardagen för att främja säkerheten. Säkerheten och en bra säkerhetskultur uppstår genom samarbete”, konstaterar Ihamäki och Pälviä.

Räddningsverket räddade totalt 56 människor år 2018 från omedelbar fara. Nio av dem räddades från bränder, trettio från fordon i trafikolyckor och sjutton från andra farliga situationer eller olyckor, såsom vattendrag, jordskred och byggen. Hur många som räddades av det att ingen olycka inträffade, är omöjligt att säga men de är ändå många.  Förebyggande arbetet är en viktig del av arbetet på räddningsverket. Arbetet utförs bland annat genom styrning, övervakning och utbildning. I övervakningen granskar man till exempel att konstruktiva brandskyddet befrämjar säkerheten. Under utbildningstillfällen ger man färdigheter att förebygga olyckor och handla på rätt sätt i en olyckssituation, till exempel med färdigheter i primärsläckning kan han hindra att ett brandtillbud blir en storbrand.  

Under år 2018 utfördes 2654 brandsyner i olika fastigheter och lokaliteter. 950 stycken säkerhetsutbildningar och säkerhetsevenemang anordnades av räddningsverket och områdets avtalsbrandkårer. Under dessa tillfällen nådde man totalt 86 000 personer.  Tillfällen var till exempel lektioner i högstadieskolor, primärsläckningsutbildningar och öppna dörrars dagar på brandstationerna. Dessutom utfördes säkerhetsinformation i sociala medier, på internetsidor och genom meddelanden till media.

Den torra sommaren betydde ett utökat antal terrängbränder

Enligt den preliminära statistiken hade räddningsverket 8250 räddningsuppdrag under 2018. År 2018 var lite mer brådskande än åren i medeltal.  Den torra sommaren och det ökade antalet terrängbränder påverkade detta. Terrängbränder släcktes i 320 fall, nästan dubbelt mer än året innan.  Olika skadebekämpnings uppdrag, till exempel röjning av omkull fallna träd, var totalt 775 stycken. Bränder i byggnader var 330 stycken och bränder i fordon 130 stycken. 

År 2018 var det betydligt fler granskningsuppdrag på grund av brandvarnare. Typiskt var att grannen meddelade om tjutande brandvarnare i grannlägenheten. I medeltal har det varit 250 stycken årligen, men förra året var det 350 stycken. Det är viktigt att kontrollera situationen om man hör att brandvarnaren larmar hos grannen. Om man inte får reda på alarmets orsak, bör man ringa nödnumret, så att man kan säkra att det inte finns människor i fara i bostaden. Det är också viktigt att var och en sköter om att brandvarnaren fungerar, så att apparaten inte larmar i onödan till exempel om batteriet har blivit gammalt. Det var 1260 stycken felaktiga alarm från automatiska brandalarmsanläggningar. De var lite färre till antal jämfört med året innan.

Trafikolyckornas antal minskade jämfört med året innan. År 2018 var de 920 stycken, sextio mindre än året innan. På Västra Nylands räddningsverks område omkom 12 personer i trafikolyckor och 615 personer skadades, av dem 67 allvarligt. Oljeskador hände 174 gånger och olyckor med andra farliga ämnen 21 gånger. Räddningsuppdragen av djur ökade fortsättningsvis, år 2018 var de totalt 280 stycken, då det i medeltal har varit 200 stycken. De räddade djuren var sällskaps-, hus- och vilda djur. 

Räddningsverkets akutvårdsenheter hade 40 747 alarm

Västra Nylands räddningsverks 21 akutvårdsenheter hade år 2018 totalt 40 747 alarm. Alarmens antal ökade lite över 4% jämfört med år 2017. Dessutom alarmerades räddningsverkets eller avtalsbrandkårens enhet 2086 gånger till nödpatienten som första insats. HUS sjukvårdsdistrikt har organiseringsansvaret av akutvården i Västra Nyland. Räddningsverket fungerar som producent enligt samarbetet mellan sjukvårdsdistriktet och räddningsverket.

Det var 23 138 alarm i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Hangö, Ingå och Raseborg hade 6008 alarm. Högfors, Lojo, Sjundeå och Vihtis hade totalt 11 601 alarm.  12,5 % av akutvårdsalarmen berodde på att man ramlade. 23 % av alarmen berodde på bröstsmärta, andningssvårighet samt av cirkulationsstörning i hjärnan. 21 % av alarmen berodde på försämring i det allmänna tillståndet. Olika alarm till trafikolyckor var under 5%.
 

Länsi-Uusimaa