Tillbaka

Räddningsstationen i Lovisa fick byggentreprenör

Utgivningsdatum 27.12.2023 11.27
Pressmeddelande
utrustningen i en brandbil fotograferat från sidan

Östra Nylands välfärdsområdes styrelse har valt Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy och Vexatec Oy -konsortiet till entreprenör för Lovisa räddningsstation.

Entreprenadanbuden på den räddningsstation som ska byggas i Lovisa behandlades av välfärdsområdesstyrelsen 21.12.2023.

Styrelse beslutade välja Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy och Vexatec Oy -konsortiet till entreprenör. De hade lämnat in det helhetsekonomiskt fördelaktigaste anbudet som motsvarade anbudsbegäran.

Avsikten är att byggandet av Lovisa nya räddningsstation ska inledas våren 2024. Byggnaden planeras bli klar i början av hösten 2025. Budgeten för byggandet är 9 miljoner euro. Anbudsförfarandet resulterade i sex anbud inom utsatt tid med en prisvariation på 8,3–10,6 miljoner euro.

Erfarenhet lika viktig som pris

Det är fråga om ett så kallat planera och bygg -projekt (på finska SR-urakka). Entreprenören planerar och färdigställer stationen utgående från välfärdsområdets projektplan. Projektplanen godkändes av välfärdsområdesstyrelsen i augusti 2023.

Vid bedömningen av anbuden betonas inte bara priset utan också entreprenörens referenser och erfarenhet av liknande projekt samt entreprenörens ekonomiska ställning, till exempel omsättning och kreditvärdering.

Polisen under samma tak

Det är fråga om Östra Nylands välfärdsområdes första egna nybyggnadsprojekt. Tomten ligger i Lovisa nya industriområde och arrenderas för 50 år från Lovisa stad.

Den nya räddningsstationen kommer att ersätta den nuvarande gamla stationen i Lovisa centrum, som byggdes på 1950- och 1980-talen. Stationens lokaler och skick uppfyller inte kriterierna för en modern räddningsstation. Också placeringen i stadskärnan nära skolor är en utmaning.

På stationen kommer att placeras räddningsverkets räddningsverksamhet, akutvård samt kontors- och utbildningslokaler. Dessutom flyttar Östra Nylands polisinrättnings verksamhetsställe i Lovisa under samma tak.

Beslutsmeddelande från områdesstyrelsens möte 21.12.2023

Det senaste