Gå till aktuellt

Antalet räddnings- och akutvårdsuppdrag minskade i Västra Nylands räddningsverks område år 2020

19.1.2021 9.01 | Publicerad på svenska 20.5.2021 kl. 10.56
Brandbilar och ambulanser.

I Västra Nylands räddningsverks område omkom två personer i eldsvådor år 2020. Stormar orsakade en ökning i antalet skadebekämpningsuppdrag. Antalet trafikolyckor var mindre i jämförelse med fjolåret. Antalet utryckningar inom akutvården minskade.

”Den globala coronapandemin syntes också i Västra Nylands räddningsverks verksamhetsår. Genom att planera verksamheten kunde vi sköta alla tjänster trots pandemin. Coronaviruset inverkade inte på tillgången till hjälp, utan utryckningsuppdragen sköttes fullt ut. Mest påverkades antalet säkerhetsutbildningar, då fysiska möten begränsades för att hindra viruset från att sprida sig”, berättar räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki.

”Vid oljeolyckan som skedde i Ingå 31.1.2020 var mängden olja som läckte ut i naturen betydligt mindre än i det exempelfall som används som dimensioneringsgrund för bekämpningsberedskap vid riskbedömningar.  Trots det här tog bekämpningsåtgärderna månader och kostnaderna var omfattande. Vi fick en välbehövlig påminnelse om Räddningsverkets uppdateringsbehov när det gäller vår bekämpningsberedskap samt hur viktig verksamhetsidkarnas egen beredskap är”, konstaterar Ihamäki.

Räddningsverkets direktion godkände det nya beslutet om servicenivå för åren 2021-2024. Det var det viktigaste beslutet som direktionen fattade under hela sin mandatperiod. Servicenivån bevaras på minst samma nivå som tidigare. Särskilda tyngdpunkter är utvecklingen av oljebekämpningsberedskap, utvecklingen av uppföljningen av brandundersökningar och olycksutveckling samt en förbättring av insatsberedskapen genom en utveckling av nätverket av brandstationer. Dessutom kommer man under den kommande perioden att utveckla och bygga beredskap för internationell räddningsverksamhet och delta aktivt i byggandet av en ny ledningscentral för räddningsverken i Nyland.

71 personer räddades ur omedelbar fara

Räddningsverket räddade 71 personer ur omedelbar fara år 2020. Tolv av dem räddades ur eldsvådor, 31 ur fordon i trafikolyckor och 28 ur andra farosituationer, såsom ur vatten, ras eller olyckor på byggplatser. Två personer omkom i eldsvådor.

Att förebygga olyckor är en viktig och lagstadgad uppgift för räddningsverket. Sätt att förebygga olyckor är bland annat styrning av byggplanering, tillsyn och inspektioner vid byggande samt utbildningar. Räddningsverket utförde sammanlagt 2 859 olika övervakningsåtgärder, vilket var 93 procent av den planerade mängden.

Utbildningarna och evenemangen ger människor information och kunskap om att förebygga olyckor och om att handla rätt vid olycksfall. År 2020 inverkade coronavirussituationen på antalet evenemang, eftersom stora publiktillställningar inte kunde ordnas. Däremot ordnade Räddningsverket utbildningar i första släckningsinsats och dylikt för smågrupper samt säkerhetsstunder på daghem. Räddningsverket och avtalsbrandkårerna i området ordnade 440 säkerhetsutbildningar och säkerhetsevenemang år 2020. Evenemangen nådde sammanlagt omkring 21 700 personer. Dessutom kommunicerade räddningsverket om säkerhet bland annat via sociala medier, webbsidor och pressmeddelanden.

Stormar orsaken till fler skadebekämpningsuppdrag än året innan

Västra Nylands räddningsverk utförde 2020 sammanlagt 7 839 räddningsuppdrag, vilket var 231 fler än året innan. Räddningsverket släckte 138 markbränder, 300 byggnadsbränder och 143 fordonsbränder.

Olika skadebekämpningsuppdrag, såsom röjning av träd som fallit farligt, var 1 665 till antalet. Det var en betydande ökning från året innan. Det här berodde på stormarna, som var tre till antalet i Västra Nyland: stormen Dennis (17.2.2020), stormen Aila (17.9.2020) och stormen Liisa (19.11.2020). Sammanlagt 59 uppdrag berodde på översvämningar, regnvatten eller en höjd vattennivå, när dessa uppdrag i genomsnitt brukar var 35 per år.

Antalet trafikolyckor minskade något. År 2020 var de 891 till antalet, året innan 996.
Det utfördes 289 kontroller på grund av larm från brandvarnare, det vill säga 32 färre än året innan. Under ett genomsnittsår utförs cirka 270 sådana uppdrag. Det inträffade 1110 felaktiga automatiska brandvarnarlarm. Dessa har minskat något sedan år 2016.

Det inträffade 180 oljeolyckor. Antalet djurräddningsuppdrag var 281. Djuren som räddades var sällskapsdjur, husdjur och också vilda djur.

Räddningsverkets akutvårdsenheter fick 41 176 larm

Västra Nylands räddningsverks 23 akutvårdsenheter fick sammanlagt 41 176 larm 2020. Antalet larm var mindre jämfört med 2019 (42 506). Dessutom larmades enheterna för första insatsen från räddningsverket eller avtalsbrandkårerna 1 768 gånger till att hjälpa patienter i nödläge (2 204 år 2019). Även antalet första responslarm minskade i jämförelse med år 2019.

I Esbo, Grankulla och Kyrkslätt gjordes 32 848 akutvårdslarm (34 128 år 2019). I Lojo, Karkkila, Sjundeå och Vichtis larmades akutvårdsenheterna sammanlagt 13 175 gånger 13 954 år 2019) och i Hangö, Ingå och Raseborg sammanlagt 6 874 gånger (6 863 år 2019).

Det vanligaste larmuppdraget gällde försvagat allmäntillstånd (18 procent). Det näst vanligaste var fallolyckor (13 procent). Det tredje vanligaste larmuppdraget gällde bröstsmärta (11 procent). Larm på grund av andnöd utgjorde 8 procent och larm på grund av strokesymtom 6 procent.

Västra Nylands räddningsverk svarar för räddningsväsendet och för akutvården inom tio kommuner. Räddningsverket har omkring 600 anställda, av vilka omkring 95 personer dagligen är i omedelbar larmberedskap på 12 ordinarie brandstationer och fyra akutvårdsstationer. Räddningsväsendets uppgifter i området sköts förutom av de ordinarie enheterna av deltidsanställda släckningsmän i Tenala och Hangö, 40 avtalsbrandkårer (FBK), två militärbrandkårer, två industribrandkårer och fyra sjöräddningsföreningar. År 2020 åkte räddningsverkets ordinarie enheter ut på uppdrag i genomsnitt med 67 minuters mellanrum och på akutvårdsuppdrag med 13 minuters mellanrum. 

Länsi-Uusimaa