Tillbaka

Information om skyddsrum

Utgivningsdatum 4.3.2022 16.44

Situationen i Ukraina orsakar oro och räddningsverket har fått mycket förfrågningar gällande skyddsrum.

Räddningsverket påminner att för närvarande riktas inget sådant hot mot Finland som skulle kräva ibruktagande av skyddsrum. På grund av det stora intresset gällande skyddsrum har vi lagt ihop ett informationspaket med svar till de vanligaste frågorna.

Svar på ofta förekommande frågor

Andra hjälpsamma länkar:

Beredskap / Pelastustoimi.fi

Beredskaps tips för störningssituationer

Länsi-Uusimaa

Det senaste