Gå till aktuellt

Information om skyddsrum

Utgivningsdatum 4.3.2022 16.44

Situationen i Ukraina orsakar oro och räddningsverket har fått mycket förfrågningar gällande skyddsrum.

Räddningsverket påminner att för närvarande riktas inget sådant hot mot Finland som skulle kräva ibruktagande av skyddsrum. På grund av det stora intresset gällande skyddsrum har vi lagt ihop ett informationspaket med svar till de vanligaste frågorna.

Svar på ofta förekommande frågor

Andra hjälpsamma länkar:

Beredskap / Pelastustoimi.fi

Beredskaps tips för störningssituationer

Länsi-Uusimaa

Det senaste

Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.6.2022 15:14
Överst i mitten står FN:s logo, med texten Sustainable Development Goals nedan. Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.6.2022 12:00
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.6.2022 13:44
Mikko Jalo. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.6.2022 12:47
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.6.2022 12:44