Tillbaka

Endast en fungerande brandvarnare kan rädda

Utgivningsdatum 30.11.2021 9.10

En eller flera brandvarnare är en billig livförsäkring. Se till att skaffa brandvarnare och var noga med att kontrollera att de fungerar.

Vid en eldsvåda är varje sekund viktig. En brandvarnare reagerar på rök och ger larm innan vi själva kan upptäcka röken. Också en liten brand fyller rummen väldigt snabbt med rök. En fungerande och rätt placerad brandvarnare varnar och väcker dig.

En eller flera brandvarnare är en billig livförsäkring. Se till att skaffa brandvarnare och var noga med att kontrollera att de fungerar.

Vi firar Brandvarnardagen 1.12 i alla nordiska länder. I dag är en bra dag att kontrollera att brandvarnaren fungerar, både hemma och på arbetsplatsen. Brandvarnaren har en knapp med vilken du kan testa att den fungerar. En god vana är att testa brandvarnaren månatligen. Hjälp gärna vid behov dina närstående med att kontrollera brandvarnarnas skick.

Brandvarnare fungerar i allmänhet med batterier. Varnaren varnar för att batteriet håller på att ta slut med upprepade, korta varningssignaler, eller en oavbruten signal. Batteriet ska då bytas omedelbart. Byt batteri en gång om året eller försäkra dig om att ett flerårigt batteri fungerar.
Brandvarnaren ska förnyas med cirka 5–10 års mellanrum enligt tillverkarens anvisningar.
Kontrollera att brandvarnarna i ditt hem fungerar!

Testa dina kunskaper i brandsäkerhet

Checklista för säkerhet i hemmet  

Länsi-Uusimaa

Det senaste