Tillbaka

Det är torrt i terrängen, brandrisken är stor – tänd inte midsommarbrasa eller annan öppen eld

Utgivningsdatum 22.6.2023 12.24
Pressmeddelande
Tänd inte midsommarbrasa eller annan öppen eld

Egentliga Finlands räddningsverk uppmanar invånare att vara extra försiktiga på grund av den stora skogsbrandsrisken. Att göra upp öppen eld under rådande skogsbrandvarning är strängt förbjudet. För midsommarbrasor gäller samma regler som för all öppen eld. Lägereld, brasa eller annan öppen eld får inte göras upp om terrängen är torr eller om vädret är blåsigt. Då finns det en risk för skogsbrand.

Egentliga Finlands räddningsverk uppmanar invånare att vara extra försiktiga på grund av den stora skogsbrandsrisken. Att göra upp öppen eld under rådande skogsbrandvarning är strängt förbjudet. För midsommarbrasor gäller samma regler som för all öppen eld. Lägereld, brasa eller annan öppen eld får inte göras upp om terrängen är torr eller om vädret är blåsigt. Då finns det en risk för skogsbrand.

Med öppen eld avses all sådan eld som kan spridas via marken eller via gnistor. När det är förbjudet att tända öppen eld, är det inte heller tillåtet att använda till exempel engångsgrillar som räknas som öppen eld. Engångsgrillen kan bli självgående vid en kraftigare vindpust och flytta sig från stenunderlag till gräset. Med hjälp av vinden kan en liten brasa snabbt sprida sig och bli en ohanterbar brand, också med cigarretter skall man nu vara särskilt försiktig. Avsiktligt eller av slarv förorsakade bränder anmälas alltid till polisen.

Räddningsverket råder att man följer med varningarna på Meteorologiska institutets nätsidor.


Tilläggsinformation:
 jourhavande chef P20, puh. 044 907 3500
 

Varsinais-Suomi

Det senaste