Gå till aktuellt

Fem personer fick livräddningsmedalj

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2015 12.22
Pressmeddelande

Republikens president förlänade i dag den 22 maj fem meriterade personer livräddningsmedalj. Enligt förordningen om livräddningsmedalj förlänas livräddningsmedalj såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.

Livräddningsmedaljnämnden behandlade sammanlagt 74 förslag och förordade fem framställningar. Medaljmottagarna är:

1) Karri Ollila (räddning ur brinnande bil)
2) Janne Halunen (räddning undan brand)
3) Vesa Vuorinen (räddning ur brinnande bil)
4) Enna Koivunen (räddning undan dödligt våld)
5) Niko Karvonen (räddning ur vak)

Ytterligare information:
Livräddningsmedaljnämndens sekreterare, överinspektör Arto Tiukkanen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 029 501 6093

Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00