Tillbaka

Tolv personer tilldelades livräddningsmedalj

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2022 10.40
Pressmeddelande

Republikens president förlänade tolv meriterade personer livräddningsmedalj den 1 april. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.

Medaljmottagarna är (motivering inom parentes):

 • Ilomäki Marjo (räddning av en våldsutsatt)
 • Pere Lauri Ensio (räddning från en hundattack)
 • Sillanpää Pauli Olavi (räddning ur en vak)
 • Niemelä Niko Mikael (räddning ur en vak)
 • Niemelä Matti Antero (agerande vid brand)
 • Manninen Hannu Pentti Antero (agerande vid brand)
 • Nieminen Niko Mikael (räddning ur vatten)
 • Alanen Kaarlo Juhani (räddning från brand)
 • Kivinen Srisuda (räddning på metrospår)
 • Paukkeri Antti Olavi (räddning ur en vak)
 • Määttä Kari Henrik Johannes (räddning ur en vak)
 • Klooti Kalevi (räddning ur en vak)

Livräddningsmedaljnämnden behandlade sammanlagt 94 förslag och förordade tolv av dem.

Ytterligare information:
Ilkka Heinonen, räddningsöverinspektör, livräddningsmedaljnämndens sekreterare, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 040 724 7969, ilkka.heinonen@avi.fi

Det senaste