Tillbaka

Flaggning på halv stång med anledning av händelserna i Åbo

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2017 11.11 | Publicerad på svenska 19.8.2017 kl. 11.44
Pressmeddelande 81/2017

Inrikesministeriet förordnar att statens ämbetsverk och inrättningar ska flagga på halv stång lördagen den 19 augusti 2017 med anledning av gårdagens tragiska händelser i Åbo. Flaggningen på halv stång börjar genast och slutar klockan 21.

Hela landet ombeds delta i flaggningen.

Anvisningar för sorgflaggning

Ytterligare uppgifter

Hanne Huvila, specialsakkunnig, tfn 050 456 3836, hanne.huvila@intermin.fi

Det senaste