Gå till aktuellt

Finland skickar moderskapsförpackningar och materialhjälp till Mosul för vintern

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2016 13.42
Pressmeddelande

Finland skickade i dag 268 tält, liggunderlag, filtar, presenningar och tvålar till FN-organisationer i Mosul i Irak för att underlätta den humanitära situationen. Dessutom donerar Finland 1 000 finska moderskapsförpackningar till Irak. Finlands bistånd grundar sig på den begäran om bistånd till Mosul som FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) framförde till Europeiska unionen. Enligt UNICEF behövs det i det stridshärjade området bl.a. vinterkläder för småbarn.

Biståndet skickas till Irak i samband med Europeiska unionens gemensamma biståndsinsats via unionens civilskyddsmekanism. FN samordnar sändningen i Irak och ser till att biståndet når fram till den rätta mottagarorganisationen. I Finland svarar inrikesministeriet för biståndet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och FPA. Inrikesministeriet har samarbetat med Försörjningsberedskapscentralen vid anskaffningen av utrustningen och med Finlands Röda Kors inom logistiken. Kommissionen ersätter inrikesministeriet för största delen av transportkostnaderna.

Ytterligare information

Veera Parko, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 442

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.9.2022 13:55
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande