Tillbaka

Inrikesminister Mykkänen förlänade sex poliser förtjänstmedalj för befolkningsskyddsarbete

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2018 12.00
Pressmeddelande 67/2018

Inrikesminister Kai Mykkänen förlänade den 13 juni förtjänstmedaljer för befolkningsskyddsarbete av 1. och 2. klass åt sex meriterade poliser. Förtjänstmedalj för befolkningsskyddsarbete beviljas personer som arbetat förtjänstfullt eller särskilt förtjänstfullt till förmån för befolkningsskyddet.

Förtjänstmedalj av 1. klass beviljades polisrådet Robin Lardot och polisinspektör Marko Savolainen. Förtjänstmedalj av 2. klass beviljades säkerhetschef Juha Mielonen, överkommissarie Veli Hukkanen, överkommissarie Jari Neulaniemi och överkommissarie Simo Pukkila.

Förtjänstmedaljer för befolkningsskyddsarbete har delats ut sedan 1940-talet.

Åt andra än poliser förlänades förtjänstmedaljerna för befolkningsskyddsarbete i år den 27 februari:

Inrikesminister Mykkänen förlänade förtjänstmedaljerna för befolkningsskyddsarbete (Pressmeddelande 27.2.2018, på finska)

Ytterligare information

Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 488 413, mika.katto@intermin.fi

Det senaste