Gå till aktuellt

Räddningsväsendet hade över 100 000 larmuppdrag 2022

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.1.2023 9.14
Pressmeddelande
En räddare på jobbet.

I fjol uppgick räddningsväsendets larmuppdrag i Finland till cirka 100 700, av vilka cirka 67 000 var brådskande uppdrag. Av uppdragen var antalet eldsvådor 11 856 och antalet trafikolyckor 16 210. Det totala antalet uppdrag ligger något under genomsnittet för tidigare år. Till exempel 2018–2020 uppgick larmuppdragen i genomsnitt till över 107 000 per år.

Per dygn uppgick räddningsväsendets larmuppdrag i Finland i fjol till cirka 276.

Den vanligaste uppdragstypen bland räddningsväsendets larmuppdrag var liksom tidigare år kontroll- och bekräftelseuppdrag, av vilka det fanns 30 911. Sådana uppdrag är till exempel besiktning av brandvarnare och släckanläggningar. Näst vanligast var första insatser inom hälsovårdsväsendet, som i fjol uppgick till totalt 16 904.

Den genomsnittliga ankomsttiden till uppdragsmålet för räddningsväsendets första enhet var 2022 nio minuter och 19 sekunder från det att räddningsverket fick larmet.

– Räddningsväsendets uppdrag är mycket mångsidiga vilket illustreras väl av det faktum att endast en dryg tiondel av larmuppdragen var bränder, konstaterar räddningsöverinspektör Rami Ruuska från inrikesministeriet.

– Räddningsväsendets statistik i realtid finns tillgänglig för alla i räddningsväsendets statistiksystem Pronto. Statistiken för i fjol kan ännu kompletteras under början av 2023, fortsätter Ruuska.

Minskad larmstatistik visar för sin del att det förebyggande arbetet har lyckats

Räddningsväsendets kärnuppgift har redan i åratal varit att förebygga olyckor och arbetet börjar så småningom synas också i larmstatistiken. 

Till exempel har antalet byggnadsbränder på tio år sjunkit från cirka 6000 till 5000. Också antalet dödsfall till följd av bränder har minskat med ungefär hälften under samma tid. Det ännu obekräftade antalet dödsfall till följd av bränder 2022 är 47 personer.

Förebyggandet av olyckor indelas grovt taget i säkerhetskommunikation, styrning, rådgivning och tillsynsverksamhet, såsom brandsyn. Med säkerhetskommunikation, såsom genom olika utbildningar, nådde räddningsverken i fjol närmare 600 000 människor. Räddningsverken ordnade omkring 7 300 säkerhetsinformationstillfällen. En ansenlig del av evenemangen var riktade till barn och unga.

– Med säkerhetskommunikation strävar vi efter att öka människornas beredskap att hantera sin egen säkerhetsmiljö. I och med Rysslands invasion av Ukraina har människornas behov av information om krisberedskap ökat avsevärt, säger räddningsöverinspektör Jari Lepistö från inrikesministeriet.

Coronatiden har i någon mån påverkat antalet tillsynsuppdrag. Till exempel år 2019 uppgick tillsynsuppdragen till nästan 195 000, medan antalet år 2021 var cirka 165 000. När det gäller 2022 kompletteras antalet tillsynsuppdrag under början av året. 

– Brandsyn och dokumentkontroll i samband med tillsynsverksamheten bidrar till att säkerheten hos företag, inrättningar och i hemmen är på en sådan nivå att det inträffar så få olyckor och skador som möjligt, beskriver Lepistö.

Ytterligare information:

Rami Ruuska, räddningsöverinspektör, tfn 050 456 009, rami.ruuska@govsec.fi (larmuppdrag)

Jari Lepistö, räddningsöverinspektör, tfn 050 413 6805, jari.lepisto@govsec.fi (förebyggande av olyckor)

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:36
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57