Tillbaka

Räddningsinstitutets och Nödcentralverkets avgifter ändras 2022

Räddningsinstitutetinrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 12.49
Pressmeddelande 172
kolikot pinossa.

Inrikesministeriet har utfärdat förordningarna om Räddningsinstitutets och Nödcentralverkets avgiftsbelagda prestationer. Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Avgiften för testning av brandalarmanläggningar har höjts en aning

Den avgift för testning av brandalarmanläggningar som hör till Nödcentralverkets avgifter för offentligrättsliga prestationer höjs med 3 euro, vilket betyder att testningen kostar 16 euro i månaden.  Höjningarna är en följd av att den allmänna kostnadsnivån har stigit. Förordningen har även fått en ny bestämmelse som gäller tillämpningsområdet. 

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller 2 år fram till den 31 december 2023.

En måttlig höjning av Räddningsinstitutets utbildningsavgifter 

I och med den nya förordningen höjs vissa av Räddningsinstitutets avgifter för offentligrättsliga prestationer. Ändringarna i förordningen gäller de olika delområdena i räddningsutbildningen. 

Avgifterna höjs för kursen för avtalsbrandkårschefer, grundkursen för industribrandchefer i bisyssla,  vattenräddningskursen och den pedagogiska utbildningen för ansvariga utbildare av avtalspersonal.  Höjningarna är måttliga. Till exempel avgiften för kursen för avtalsbrandkårschefer höjs till 152 euro (tidigare 139 euro). Höjningarna beror på att den allmänna kostnadsnivån har stigit.

Nya utbildningar i förordningen är den ämnesspecifika utbildningen för ansvariga utbildare av avtalspersonal och utbildningen för utbildare av förare av utryckningsfordon. 

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller 1 år fram till den 31 december 2022. 

Ytterligare information:
Tanja Ulvinen,
ledande sakkunig, tfn 0295 488 696, tanja.ulvinen@govsec.fi 

Det senaste