Tillbaka

Räddningsmyndigheterna får ökad rätt att få information

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2016 13.32
Pressmeddelande

Räddningsmyndigheterna och Nödcentralsverket ska få ökad rätt att få information ur andra myndigheters register när det gäller den operativa verksamheten. Vidare ska bestämmelserna om att lämna ut och lagra uppgifter i räddningsväsendets egna register preciseras.

Regeringen föreslog torsdagen den 15 december att lagen som gäller ärendet ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den 1 januari 2017.

Målet med ändringen är att skapa förutsättningar för ett ännu effektivare samarbete och informationsutbyte mellan säkerhetsmyndigheterna över myndighetsgränserna samt för ett ändamålsenligt upprätthållande av information. I bakgrunden ligger det nya nödcentralsdatasystemet som ska införas år 2017.

Samtidigt ska Gränsbevakningsväsendets ställning förtydligas inom myndighetssamarbetet. Gränsbevakningsväsendet får rätt att använda det landsomfattande nödcentralsdatasystemet.

Ansvaret hos dem som behandlar och använder information skärps. Användaruppgifterna och logguppgifterna som gäller användningen av nödcentralsdatasystemet ska därutöver lämnas för övervakning till de myndigheter som använder systemet.

Läs mer om beredningen av ändringen: www.intermin.fi/sv/lagberedning/ovriga_lagberedningsprojekt/ratten_till_information_och_registerbestammelserna

Ytterligare information

Pekka Tulokas, direktör för IT-näten, tfn 0295 488450, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste