Tillbaka

Elva personer tilldelades brandkorset

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2016 9.38
Pressmeddelande

Inrikesminister Paula Risikko har förlänat följande personer brandkorset: direktör Juha-Veli Frantti, räddningsdirektör Jarmo Haapanen, överkommissarie Juha Hakola, brandkårens ordförande Silvio Hjelt, räddningsdirektör Jari Hyvärinen, räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki, verksamhetsledare Ari Keijonen, huvudredaktör Pekka Koivunen, räddningsdirektör Anssi Parviainen, räddningsdirektör Martti Soudunsaari och räddningskommendör Simo Weckstén.

Brandkorset är räddningsbranschens högsta hederstecken, som kan förlänas som erkänsla till personer som har utmärkt sig inom släcknings- och räddningsarbetet samt som pris för förtjänstfull tjänstgöring inom brandkåren eller i annat brandskyddsarbete. Brandkorset kan också förlänas en person som genom sin sakkunskap eller på något annat sätt effektivt har bistått vid brandskyddsarbete.

Ytterligare information:
Esko Koskinen, räddningsöverdirektör, 0295 418 840, förnamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste