Tillbaka

Nordiska ministrar och tjänstemän samarbetar tätt inom samhällsberedskap

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2021 11.35
Pressmeddelande 159
De nordiska flaggorna.

De ansvariga ministrarna för samhällsberedskap eller deras suppleanter från Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland möttes idag på distans inom det s.k. Haga samarbetet. Videomötet leddes av den finska inrikesministern Krista Mikkonen och avslutar det finska Haga ordförandeskapet under år 2021.

– Det senaste åren har visat att det finns behov för att ytterligare förstärka de nordiska ländernas förmåga att förebygga, hantera och följa upp olika allvarliga kriser och olyckor. Vi kan lära av varandra eftersom våra länder till stor del har liknande erfarenheter av hot, risker och sårbarheter som ligger till grund för arbetet med utvecklingen av en effektiv beredskap.  Till exempel klimatförändringar kan under de kommande åren leda till mer extrema och oförutsägbara händelser, säger Mikkonen.

Haga samarbetet mellan Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland är ett politiskt samarbete, som påbörjades 2009, med syfte att främja nordiskt samarbete kring samhällsberedskap. Samarbetet är uppkallat efter Haga slott i Sverige där samarbetet startade. 

Åtgärder efter lärdomar av covid-19 behandlas under de kommande åren

Under det finska ordförandeskapet har länderna fört vidare det nordiska samarbetet gällande skogs-och naturbränder, CBRNE-hot och nödnät. Med CBRNE-hot avses missbruk av kemiska ämnen, biologiska patogener, radioaktiva ämnen, nukleära och explosiva ämnen.

Dessutom har man samarbetat tätare med den operativa nivån och förberett kommande prioriteringar för Haga-arbetet under 2022-2024 tillsammans med dem. Man har för avsikt att under de kommande åren behandla åtgärder efter lärdomar av covid-19 inom samhällsberedskapsområdet, klimatförändring och värdlandsstöd. 

Det nordiska civil-militära samarbetet har under året förstärkts och man ordnade ett gemensamt Haga- Nordefco (Nordic Defence Co-operation) möte i oktober i Helsingfors. 
Samhällsberedskapsfrågorna har behandlats på flera nordiska fora under det gångna året, speciellt i Nordiska ministerrådet (NMR) och Nordiska Rådet (NR).  Det är viktigt att vid behov samarbeta och koordinera dessa frågor för att undvika dubbelt arbete.  

Mötesdeltagarna enades om att fortsätta arbetet med att stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom samhällsberedskapsområdet under det isländska ordförandeskapet 2022.

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Wivi-Ann Wagello-Sjölund, tfn 0295 488 640, wivi-ann.wagello-sjolund@govsec.fi
specialmedarbetare Jukka Vornanen, tfn 040 593 6791, jukka.vornanen@gov.fi (intervjuförfrågningar till minister Mikkonen)

Det senaste