Tillbaka

Tio personer tilldelades livräddningsmedalj

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2020 16.46
Pressmeddelande 54/2020

Republikens president förlänade tio meriterade personer livräddningsmedalj den 29 maj. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.

Medaljmottagarna är (motivering inom parentes):

  1. Jesse Kalevi Vilja (räddning undan brott mot liv)

  2. Leif Lindman (räddning ur brinnande bil)

  3. Kaj Ranta (räddning ur brinnande bil)

  4. Jarmo Olavi Häyrynen (räddning vid trafikolycka)

  5. Mari Anna Pakola (räddning undan brott mot liv)

  6. Fredrik Alexander Kontinen (räddning ur vak)

  7. Teemu Konttinen (räddning vid sjötrafikolycka)

  8. Jirsi Juhani Nokelainen (räddning vid sjötrafikolycka)

  9. Tuomo Pekkonen (räddning vid sjötrafikolycka)

  10. Matti Nenonen (räddning ur flytgödselbehållare)

Livräddningsmedaljnämnden behandlade sammanlagt 119 förslag och förordade tio av dem.

Ytterligare information

Livräddningsmedaljnämndens sekreterare, räddningsöverinspektör Ilkka Heinonen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 040 724 7969, ilkka.heinonen@avi.fi

Det senaste