Tillbaka

Inrikesminister Krista Mikkonen framförde sina kondoleanser till Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2023 13.42
Pressmeddelande

Inrikesminister Krista Mikkonen har framfört sitt djupaste deltagande till Ukraina och till anhöriga till dem som omkom i helikopterkraschen den 18 januari. I kraschen omkom Ukrainas inrikesminister Denys Monastyrskyj och flera andra personer som hörde till ministeriets ledning.

- Jag vill på Finlands vägnar framföra mitt djupaste deltagande till offrens familjer och hela det ukrainska folket. Finland stöder fortsättningsvis Ukraina i dessa svåra tider, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Inrikesminister Mikkonen träffade inrikesminister Monastyrskyj senast förra veckan under sitt besök i Ukraina. Vid sitt möte diskuterade ministrarna Finlands civila materielbistånd till Ukraina, situationen inom landets räddningsväsende och hjälpen till de krigsflyktingar som kommit till Finland från Ukraina. Ministrarna deltog också i en tillställning där Finland överlämnade skyddade och flyttbara inkvarteringscontainrar till det ukrainska räddningsväsendet.

Ytterligare information:
Mikko Jalo, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn +358 50 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med ministern)

Krista Mikkonen

Det senaste