Gå till aktuellt

Hur bör sotningen ordnas? Berätta din åsikt!

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.1.2015 13.03
Nyhet

En medborgardiskussion om sotning har i dag öppnats på webbplatsen Dinasikt.fi. I enkäten kan du ta ställning till hur sotningstjänsterna bör ordnas i framtiden. Fungerar det nuvarande systemet eller bör man öka den fria konkurrensen? Bör intervallerna mellan sotningarna förbli oförändrade eller bör de basera sig på den egentliga användningen?

Dinasikt-enkäten baserar sig på den preliminära utredning som har blivit klar vid inrikesministeriet och som utredde eventuella behov att ändra räddningsväsendets lagstiftning om sotning.

Vid den preliminära utredningen har man kartlagt nuläget när det gäller att ordna sotningstjänster och bedömt hur den gällande regleringen fungerar. Målet har varit att utreda om sotningen har ordnats på ett ändamålsenligt sätt i Finland och huruvida bestämmelserna om sotning är tillräckliga för olika parter.

Enkäten kan besvaras fram till den 15 februari. Ett sammandrag av svaren publiceras vecka 10.

Berätta din åsikt! www.otakantaa.fi/sv-FI/Bladdra_bland_projekt/Hur_bor_sotningen_fornyas

Den preliminära utredningen (på finska) www.intermin.fi/download/57102_nuohousesiselvitys_lausuntoversio_051214.pdf?5f0517979fded188

Ytterligare information
överingenjör Elisa Keto, tfn 0295 488 435, överinspektör Jarkko Häyrinen, tfn 0295 488 436

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:36
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57