Tillbaka

Regeringen föreslår tilläggsanslag för Räddningsinstitutet, Migrationsverket och polisens lokaler

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2019 13.49
Pressmeddelande 101/2019
kolikoita lasipurkissa

Regeringens proposition om en komplettering av budgeten för 2020 överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde den 21 november. I den kompletterande budgetpropositionen föreslås ett tilläggsanslag på 2,4 miljoner euro för Räddningsinstitutet för 2020.

- Genom denna proposition tryggar regeringen utvecklingen av Räddningsinstitutet som ett starkt nationellt kompetenscentrum för utbildning samt forsknings- och utvecklingsverksamhet inom räddningsbranschen. Tilläggsanslaget säkerställer att Räddningsinstitutet kan sköta sina lagstadgade uppgifter utan någon anpassning av kärnfunktionerna, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

I den kompletterande budgetpropositionen föreslås också ett tilläggsanslag på 2,0 miljoner euro för Migrationsverkets IKT-utgifter. Tilläggsanslaget anvisas till det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden. En smidig och snabb handläggning förutsätter också informationssystem som är uppdaterade, utan att rättssäkerheten eller den individuella behandlingen försämras.

För polisens lokalprojekt föreslås också ett tilläggsanslag på 3,0 miljoner euro.

- Det är viktigt att polisen kan arbeta i sunda och ändamålsenliga lokaler. Regeringen har i sitt regeringsprogram genom konkreta åtgärder tagit tag i detta, fortsätter inrikesminister Ohisalo.

Ytterligare information:
Jarno Lappalainen,
specialmedarbetare, tfn 0400 536 973

Det senaste