Gå till aktuellt

Finland skickar materialhjälp till Grekland på grund av branden i lägret Moria

Inrikesministeriet
16.9.2020 11.01
Pressmeddelande 107/2020
Materiallådan.

Inrikesministeriet har beslutat skicka materialhjälp till Grekland via Europeiska unionens civilskyddsmekanism på grund av branden i flyktinglägret Moria. För att kunna hantera situationen har Grekland begärt internationellt bistånd hos EU:s civilskyddsmekanism, där också Finland är medlem.

Finland skickar materialhjälp i form av duschtält, liggunderlag, filtar och handtvål. De grekiska myndigheterna har begärt materiellt bistånd från EU-länderna på grund av de omfattande skadorna till följd av branden.

Materialet sänds via EU:s civilskyddsmekanism som en del av unionens gemensamma biståndsinsats. Inrikesministeriet har samarbetat med Finlands Röda Kors beträffande anskaffningen och transporten av förnödenheterna. Europeiska kommissionen finansierar en del av transportkostnaderna.

Mer information:
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, tfn 050 456 4477, [email protected]