Gå till aktuellt

Avtalet om räddningssamarbete i den arktiska regionen träder i kraft

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2013 14.30
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning genom vilken avtalet om räddningssamarbete i den arktiska regionen sätts i kraft.

Syftet med avtalet är att stärka samarbetet inom flyg- och sjöräddning i den arktiska regionen. Avtalet gäller räddning av nödställda människor i den arktiska regionen. Avtalet gäller inte avvärjning av materiella skador eller miljöolyckor. En effektivisering av samarbetet och samordningen är nödvändig eftersom den arktiska regionen är så vidsträckt.

I avtalet fastställs de områden inom vilka respektive avtalspart ska vidta räddningsåtgärder. För Finlands del omfattar området det område som avgränsas av riksgränserna och norra polcirkeln. I nödsituationer vidtar parterna räddningsåtgärder inom sina ansvarsregioner och underrättar varandra om nödsituationer. Avtalet innehåller bestämmelser om behöriga myndigheter och om samarbetsformer när det gäller att t.ex. tillkalla hjälp och genomföra räddningsoperationer.

Avtalsparterna är Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland, Sverige och Förenta staterna.

Avtalet träder i kraft den19 januari 2013.

Ytterligare information: konsultativ tjänsteman Henri Helo, 071 878 8415
 

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministerietkommunikationsministeriet Räddningsväsendet, 7.12.2022 6:59
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:57
Pressmeddelande
Pressmeddelande
arbets- och näringsministerietinrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.11.2022 16:04