Hoppa till innehåll

Innehållspublicerare

Ambulanspersonal möter våld i sitt arbete – ger ett forskningsprojekt en lösning på problemet?

Ambulanspersonal möter våld i sitt arbete – ger ett forskningsprojekt en lösning på problemet?

Åbo yrkeshögskola, Egentliga Finlands räddningsverk och Åbo universitet har startat ett forskningsprojekt som behandlar det våld som ambulanspersonal utsätts för i sitt arbete. Detta är det första projektet där syftet är att hitta lösningar på detta problem utifrån vetenskaplig kunskap, till exempel genom att utnyttja artificiell intelligens. Forskningsprojektet finansieras av Arbetarskyddsfonden.
Pressmeddelande Varsinais-Suomi Räddningsväsendet, 7.3.2024 13:40
Räddningsverken i Västra Finlands välfärdsområden intensifierar sitt samarbete

Räddningsverken i Västra Finlands välfärdsområden intensifierar sitt samarbete

Västra Finlands välfärdsområdens räddningsverk, Egentliga Finland, Österbotten och Satakunta utvecklar och diversifierar sitt samarbete. Samarbetet inleddes med undertecknandet av en samarbetspromemoria i Björneborg 7.3.2024.
Pressmeddelande Varsinais-Suomi Räddningsväsendet, 7.3.2024 14:13
Öinen järvimaisema, jonka taivaalla ilotulituksia.

Egentliga Finlands räddningsverk påminner om användning av fyrverkeripjäser

Användningen av fyrverkerier är tillåtet utan separat meddelande på nyår mellan den 31 december 2023 kl. 18 och 1 januari 2024 kl. 2. Särskilda restriktionsområden finns emellertid i Egentliga Finland och inom dessa är användningen av fyrverkerier inte tillåten.
Pressmeddelande Varsinais-Suomi Räddningsväsendet, 28.12.2023 10:26
.

Egentliga Finlands räddningsverk vill utveckla avtalsbrandkårernas verksamhet genom att förnya deras avtal

Samarbetsavtalen mellan Egentliga Finlands räddningsverk och avtalsbrandkårer har överförts till Egentliga Finlands välfärdsområde 1.1.2023 som en följd av reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningstjänster. Syftet med de nya avtalen är att utveckla, trygga och stödja frivilligverksamheten ännu bättre i framtiden.
Pressmeddelande Varsinais-Suomi Räddningsväsendet, 14.12.2023 9:21