Gå till aktuellt

Testa din brandvarnare på den nordiska brandvarnardagen 1.12

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2014 12.34
Nyhet

Måndagen den 1 december firas den nordiska brandvarnardagen. Temadagen påminner oss om att endast en fungerande brandvarnare alarmerar. Därför ska man varje månad testa att brandvarnaren fungerar och regelbundet byta batteri. De gamla brandvarnarna ska också bytas mot nya i enlighet med tillverkarens anvisningar. I lägenheter bör man ha minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter. Dessutom bör varje våning ha minst en brandvarnare.

Syftet med den årliga brandvarnardagen är att intensifiera det nordiska samarbetet kring brandsäkerhet. De utmaningar som förknippas med brandsäkerheten är likadana i de nordiska länderna. Brandsäkerheten i boende kommer i första hand när det gäller att intensifiera samarbetet och utbyta erfarenheter. I Finland, Norge och Island har brandvarnare varit obligatoriska i alla bostäder under en längre tid. I Sverige och Danmark gäller kravet på brandvarnare endast nybyggen.

I Finland uppstår det i bostadshus och fritidsbyggnader dagligen i medeltal nio bränder till vilka räddningsverket larmas. Ödesdigra bränder uppstår nästan alltid i bostadshus. När man jämför statistikerna över branddöda, har Finland representerat en låg västeuropeisk nivå. Enligt preliminära uppgifter har 72 personer dött i bränder i år. Detta är betydligt flera än i fjol eftersom det totala antalet döda i bränder var 58 för hela fjolåret.

Att brandvarnaren fungerar rätt räcker inte för att garantera att man klarar sig vid en hotande brand utan man ska också kunna och vara kapabel att lämna en brinnande bostad. Även om brandsäkerhetsveckan officiellt slutar med brandvarnardagen, är det fortfarande möjligt att ta emot brandsäkerhetsveckans utmaning. Man kan delta i kampanjen Egen brandövning genom att ha en egen utrymningsövning i hemmet, arbetsgemenskapen, skolan, läroinrättningen, daghemmet eller husbolaget före utgången av året.

Närmare information om den nordiska brandvarnardagen i de olika länderna:

Finland: www.paloturvallisuusviikko.fi/sv

Sverige: https://msb.se/aktivmotbrand

Norge: www.aksjonboligbrann.no

Danmark: www.redfarmor.dk

Island: www.mannvirkjastofnun.is

Ytterligare information:
överinspektör Maija Peltokangas, tfn 0295 488 433

Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00