Tillbaka

Inrikesministeriet deltar i festivalen Världen i byn 27 - 28.5.2017

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2017 16.16
Pressmeddelande 53/2017

Riksdagens förvaltningsutskott och inrikesministeriet har en gemensam avdelning på festivalen Världen i byn som breder ut sig på Järnvägstorget och i Kajsaniemiparken i Helsingfors.

På avdelningen kan festivalgästerna ställa frågor om säkerheten i vardagen och den föränderliga säkerhetspolitiska omgivningen, få mer information om riksdagens utskottsarbete och träffa riksdagsledamöter och sakkunniga från inrikesministeriet. Avdelningen finns på Järnvägstorget, framför Järnvägsstationen.

Inrikesministeriet deltar också i festivalens officiella program och ordnar en paneldiskussion på lördagen kl. 13.10–14.10 på Mekongscenen. Temat för paneldiskussionen är det hundraåriga Finlands inre säkerhet i den ständigt föränderliga nationella och internationella säkerhetspolitiska omgivningen som blir mer och mer komplex. I paneldiskussionen deltar inrikesminister Paula Risikko och riksdagsledamöterna, förvaltningsutskottets Mikko Kärnä (C) och Mika Kari (SDP) samt en riksdagsledamot från Sannfinländarna. Diskussionen leds av Arto Nyberg.

Världen i byn är en gratis tvärkonstnärlig kulturfestival, mässa för organisationer, matkarneval och arena för diskussion om aktuella frågor. Arrangör är utvecklingssamarbetets takorganisation Kepa rf. Temat för festivalen 2017 är medborgarsamhälle och den regionala tyngdpunkten i Latinamerika. I programmet för den årliga festivalen ingår musik, dans, teater, konst, diskussioner, litteratur, läcker mat och mångsidig verksamhet. Världen i byn ger nya perspektiv och erfarenheter när det gäller mångkulturell tolerans, utvecklingssamarbete, hållbar utveckling och globala frågor. Evenemanget har arrangerats sedan 1995. Det är ett av de största evenemangen i vårt land med ca 80 000 besökare årligen.

Läs mer om festivalen Världen i byn

Ytterligare uppgifter

inrikesministeriets informationsenhet Noora Vahervaara, noora.vahervaara@intermin.fi, tfn 050 352 9373

Det senaste