Tillbaka

Inrikesministeriet uppmanar till extra försiktighet vid hantering av öppen eld

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2013 16.03
Pressmeddelande

Inrikesministeriet påpekar att man alltid ska vara extra försiktig vid hantering av öppen eld. När vädret blir varmare blir man lätt lockad att bränna trädgårdsavfall. Även om våren är senare än vanligt har det i samband med att man städat gårdar och eldat gräs redan hänt flera olyckor där elden spridit sig till byggnader.

I flera bestämmelser och föreskrifter finns begränsningar för att göra upp öppen eld. Bränning av ris och kvistar regleras av räddningslagen, räddningsverkens anvisningar och kommunala avfallshanteringsbestämmelser och miljöskyddsföreskrifter. Öppen eld får inte göras upp i skog eller i närheten av skog, om förhållandena på grund av torka, vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand är uppenbar.

Hygges- och halmbränning eller bränning av kvistar är strängt förbjuden om varning för skogs- eller gräsbrand har utfärdats för området. Elden sprider sig till gräsmattan och byggnaderna i närheten av platsen för bränningen lika lätt som till skogen.

Man behöver markägarens lov för att bränna trådgårdsavfall, utföra hygges- och halmbränning och annars göra upp öppen eld. För att kunna släcka elden ska släckutrustning reserveras på platsen för bränningen (vatten, krattor, spadar osv.). Den som tänder elden ansvarar alltid för brand- och rökskadorna som han eller hon förorsakat.

Bränning av det egentliga avfallet är alltid förbjuden utan ett miljötillstånd enligt lagen. Avfallshanteringsbestämmelserna förbjuder också bränning av räfsavfall. Räfsavfall och kvistar kan utnyttjas på egen gård genom att kompostera eller flisa, eller de kan föras till ändamålsenliga mottagningsplatser.

Ytterligare information: beredskapsdirektör Janne Koivukoski, tfn 0500 478 252


 

Det senaste