Gå till aktuellt

Räddningsväsendet ska bli effektivare i hela landet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 10.45
Nyhet

Inom projektet för räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunderna för planeringen, som genomfördes 2020–2021, producerades en stor mängd utredningar still stöd för räddningsväsendets utveckling. Elva rapporter publicerades den 9 februari 2022. Från och med våren 2022 ska projektets resultat utnyttjas för att utveckla räddningsväsendet i hela landet.

Projektets resultat ska inkorporeras i inrikesministeriets räddningsavdelnings arbetsplaner och i genomförandet av räddningsväsendets nationella strategiska mål. Resultaten kommer också att kopplas till utvecklingsprojekt inom räddningsväsendet. Tanken är att modellen för räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga (prestationsmodellen) ska utvecklas så att den bättre motsvarar dagens och framtida behov. Genomförandet inleds med räddningsväsendets gemensamma seminarium den 23 augusti 2022 på Ständerhuset i Helsingfors. 

Prestationsmodellen inbegriper alla tjänster, grunder för planeringen och principer som togs fram under projektet för prestationsförmågan. Prestationsmodellen hjälper att beakta förändringar i verksamhetsmiljön när förmågorna dimensioneras. Målet är att räddningsväsendets tjänster ska vara enhetliga, fria från störningar och kostnadseffektiva. 

I genomförandet av prestationsmodellen ingår fem huvuduppgifter: 

1.    utveckla processen för omvärldsanalys
2.    utveckla prestationsförmågan och kompetensen
3.    identifiera och harmonisera den kunskap som behövs
4.    utveckla kunskapsbasen för räddningsväsendet och den civila beredskapen
5.    stödja införandet av prestationsmodellen och främja kompetensen
6.    förändringskommunikation
7.    utveckla ett styrsystem för prestationsförmågan, kraven och kompetensen

Projektet för prestationsförmågan 2021–2022 gav upphov till en modell för grunderna för planeringen av räddningsväsendets tjänster, beskrivningar av kraven på prestationsförmåga och en bedömning av avvikelser och utvecklingsbehov i fråga om tjänsterna, förebyggandet av olyckor, beredskapen och befolkningsskyddet. Dessutom tog man bland annat fram en utredning om kundförståelse, en analys av behovet av räddare, en lägesbild av räddningsväsendets ekonomi, en beskrivning av landsbygdens och glesbygdens särdrag samt ett urval av utvecklingsidéer. Samtidigt uppdaterades räddningsväsendets kunskapsbas och prognosmodellen för olyckor. 

Ytterligare information: 

Teija Mankkinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 671, teija.mankkinen@govsec.fi

Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00