Gå till aktuellt

Sotningen öppnas upp för konkurrens i hela landet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2018 13.42
Pressmeddelande 49/2018

I fortsättningen ska sotning vara fritt konkurrensutsatt företagsverksamhet i hela landet, och byggnadens ägare eller innehavare beställer tjänsten av den företagare som han eller hon önskar. Räddningsverken ska inte längre ha skyldighet att sörja för ordnandet av sotningstjänster inom sitt område. Regeringen lämnade en proposition om omarbetningen av sotningsbestämmelserna till riksdagen den 9 maj.

I praktiken innebär reformen att det s.k. distriktssotningssystemet slopas i hela landet. I dagsläget har nio räddningsområden avstått från distriktssotningen helt och hållet eller i en del av regionen.

Distriktssotningssystemet har utgått från att räddningsverket konkurrensutsätter och väljer områdets sotningsföretag samt beslutar om avgiften för sotning. Distriktssotaren har haft ensamrätt till att tillhandahålla sotningstjänster i sitt eget sotningsdistrikt.

Fastighetsägaren ska också i fortsättningen ha skyldighet att se till att sotningen utförs

Avsikten är att byggnadens ägare också i fortsättningen har skyldighet att se till att sotningen utförs regelbundet. I bostäder som används för stadigvarande boende ska sotning utföras varje år, i fritidsbostäder med minst tre års mellanrum. Byggnadens ägare eller innehavare skaffar sotningstjänsterna hos den företagare som han eller hon väljer.

Också i fortsättningen får endast personer som avlagt yrkesexamen för sotare utföra sotningsarbete. Alla nuvarande sotare kan fortsätta att utöva sitt yrke.

Regelbunden sotning förbättrar brandsäkerheten. Räddningsverken ska också framöver ha till uppgift att råda och handleda fastigheter samt att övervaka brandsäkerheten.

Erfarenheterna av avregleringen av sotningen har varit goda

För närvarande finns cirka en fjärdedel av de fastigheter som ska sotas utanför distriktssotningssystemen i områden med fritt utbud på sotningstjänster. Utbudet av sotningstjänster har varit fritt i t.ex. Södra Karelen och Östra Nyland redan i flera år och erfarenheterna är goda. Kunderna har varit nöjda och det har funnits tillräckligt med sotningstjänster tillgängliga och till ett skäligt pris i hela området, även utanför tätorterna. Reformen ger kunderna frihet att välja det sotarföretag de vill och gör det möjligt för nya företagare att etablera sig i branschen.

För att följa upp effekterna av ändringarna kommer inrikesministeriet att tillsätta en uppföljningsgrupp med företrädare för sotningsbranschen, myndigheterna och aktörer i fastighetsbranschen.

Reformen hänför sig till regeringens mål att avveckla normer och öka konkurrensen. Reformen avses träda i kraft vid ingången av 2019.

Läs mer om reformen av lagstiftningen om sotning

Ytterligare information

Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 432, kirsi.rajaniemi@intermin.fi
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 5131539 (begäran om intervjuer med minister Mykkänen)

 

Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00