Tillbaka

I tilläggsbudgeten föreslås finansiering för anskaffning av Gränsbevakningsväsendets utsjöbevakningsfartyg och för en reform av polisens teleavlyssningssystem

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2020 16.25
Pressmeddelande 128/2020

Regeringen förhandlade om den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 fredagen den 23 oktober. Regeringen föreslår att Gränsbevakningsväsendet ska få en beställningsfullmakt på 240 miljoner euro och ett anslag på 120 miljoner euro för att påbörja anskaffningen av två nya utsjöbevakningsfartyg redan i år. Att ersätta Gränsbevakningsväsendets föråldrade utsjöbevakningsfartyg är en nödvändig anskaffning, och man kan inte längre skjuta upp att påbörja den.

- Utsjöbevakningsfartygen spelar en viktig roll inom tryggandet av Gränsbevakningsväsendets prestationsförmåga. De har en stor samhällelig betydelse med tanke på flermyndighetssamarbetet och Finlands internationella åtaganden och förpliktelser, och också ur miljöskyddsperspektiv, eftersom fartygen utöver tryggandet av sjögränserna även har till uppgift att bekämpa oljeskador på havsområden, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Polisens teleavlyssningssystem reformeras

I tilläggsbudgeten föreslås att polisen beviljas 6 miljoner euro för en reform av teleavlyssningssystemet. Teleavlyssningssystemet är ett viktigt informationssystem vid den operativa brottsbekämpningen, och det används i synnerhet när det gäller allvarlig brottslighet.

Dessutom föreslås det 0,185 miljoner euro till polisen för genomförande av åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro för att täcka minskningen av inflytande tillståndsintäkter år 2020. Det föreslås också att polisen ska få 3 miljoner euro för kostnader till följd av coronapandemin.

Tilläggsanslag för utgifter och inkomstbortfall till följd av coronapandemin

Gränsbevakningsväsendet föreslås få ett tillägg på 3,425 miljoner euro för kostnaderna för återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna och 1,38 miljoner euro för extra kostnader på grund av coronaviruset.

Räddningsinstitutet föreslås få ett tillägg på 0,250 miljoner euro för inkomstbortfall till följd av coronapandemin.

Till Migrationsverket föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro för utgiftsökningar och inkomstbortfall till följd av coronaviruset. Dessutom föreslås 0,452 miljoner euro för fortsatt verksamhet vid förläggningen i Pudasjärvi.

Avsikten är att den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 ska överlämnas till riksdagen torsdagen den 29 oktober.

Ytterligare information:
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513
Jussi Pyykkönen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 044 023 9149

Det senaste