Takaisin

Lisätalousarviossa esitetään rahoitusta Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivojen hankintaan ja poliisin telekuuntelujärjestelmän uudistamiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2020 16.25
Tiedote 128/2020

Hallitus neuvotteli vuoden 2020 seitsemännestä lisätalousarvioesityksestä perjantaina 23. lokakuuta. Hallitus esittää Rajavartiolaitokselle 240 milj. euron tilausvaltuutta ja 120 milj. euron määrärahaa kahden uuden ulkovartiolaivan hankinnan aloittamiseen jo tälle vuodelle. Rajavartiolaitoksen vanhentuneiden ulkovartiolaivojen korvaaminen on välttämätön hankinta, jonka aloittamista ei voida enää lykätä.

- Ulkovartiolaivat ovat keskeisiä Rajavartiolaitoksen suorituskyvyn turvaamisessa. Niillä on laajaa yhteiskunnallista merkitystä niin moniviranomaisyhteistyön ja Suomen kansainvälisten sitoumusten ja velvoitteiden näkökulmasta kuin myös ympäristönsuojelun osalta, sillä laivojen tehtävänä on merirajojen turvaamisen lisäksi myös merialueilla tapahtuva öljyntorjunta, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo.

Poliisin telekuuntelujärjestelmä uudistetaan

Lisätalousarviossa esitetään, että poliisille myönnetään 6 milj. euroa telekuuntelujärjestelmän uusimiseen. Telekuuntelujärjestelmä on keskeinen operatiivisen rikostorjunnan tietojärjestelmä, jota käytetään erityisesti vakavan rikollisuuden alueella.

Poliisille esitetään myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman toteuttamiseen 0,185 milj. euroa ja 10 milj. euron lisämäärärahaa, jolla katetaan lupatuottokertymän alenemista vuonna 2020. Lisäksi poliisille esitetään 3 milj. euroa koronapandemiasta aiheutuviin kustannuksiin.

Lisärahaa koronapandemiasta aiheutuviin kuluihin ja tulojen menetyksiin

Rajavartiolaitokselle esitetään 3,425 milj. euron lisäystä sisärajavalvonnan palauttamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä 1,38 milj. euroa koronasta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.

Pelastusopistolle esitetään 0,250 milj. euron lisäys koronapandemiasta aiheutuneisiin tulonmenetyksiin.

Maahanmuuttovirastolle esitetään 1,5 milj. lisäystä koronasta aiheutuviin menolisäyksiin ja tulonmenetyksiin. Lisäksi Pudasjärven vastaanottokeskuksen toiminnan jatkamiseen esitetään 0,452 milj. euroa.

Vuoden 2020 seitsemäs lisätalousarvioesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina 29. lokakuuta.

Lisätietoja:
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513
ministeri Ohisalon erityisavustaja Jussi Pyykkönen, p. 044 023 9149
 

Uusimmat