Tillbaka

I Finland inrättas fler EU-gemensamma beredskapslager – projekthelhetens värde uppgår till 305 miljoner euro

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2023 15.10
Pressmeddelande
RescEU-kapaciteten behövs bland annat när man hjälper offer för jordbävningar.

I Finland inrättas fler EU-gemensamma beredskapslager. De nya lagren innehåller bland annat läkemedel, behandlingsutrustning och medicintekniska produkter. Lagren är en del av rescEU-projekthelheten. Beloppet av den finansiering som Finland fått från Europeiska kommissionen för inrättande av beredskapslager uppgår till totalt 305 miljoner euro.

I början av 2023 fick Finland 242 miljoner euro från kommissionen för att inrätta beredskapslager i Finland med tanke på kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. I dessa lager finns bland annat personlig skyddsutrustning, mätinstrument och medicinsk utrustning. 

Nu fick Finland ett nytt projekt för att inrätta en ny lagerhelhet. Projektet är värt 62,9 miljoner euro. I detta projekt ingår upplagring av medicinsk utrustning, till exempel småapparater, kirurgiska instrument och behandlingsutrustning. Dessutom lagras strålningsmätare och sådana läkemedel som behövs bland annat vid prehospital akutsjukvård och i operationer. 

Beredskap att skicka material inom 12 timmar

Lagren är gemensamma för alla EU-länder och ingår i EU:s civilskyddsmekanism som inrättades 2001. Ett land kan begära bistånd av EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap om landets egen beredskap inte räcker till i en nödsituation. Genom civilskyddsmekanismen har man lämnat bistånd bland annat till jordbävningsområdena i Turkiet och Syrien, för bekämpning av terrängbränder i Europa och till Ukraina efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot landet. 

EU:s strategiska rescEU-kapacitet har byggts upp sedan 2019 i flera olika EU-länder.  I de nordiska länderna finns rescEU-kapacitet förutom i Finland också i Sverige, Danmark och Norge. De lager som finns i Finland stärker också beredskapen i Östersjöområdet. 

Det material som lagrats i Finland ska vara färdigt att sändas till det land som begärt bistånd inom 12 timmar från det att biståndserbjudandet antagits. Avsikten är att de första partierna i de lager som nu inrättas ska vara klara att sändas i början av 2025.  

Lagren förbättrar också Finlands nationella beredskap 

– De nya lagren förbättrar Finlands och våra närområdens beredskap avsevärt. Samtidigt utvecklar vi vår kapacitet att ge och ta emot internationellt bistånd. Den nya finansieringen visar att vi är en stark medlem i EU:s civilskyddsmekanism och att man litar på vår kompetens. En av Finlands styrkor i genomförandet av projektet är ett övergripande myndighetssamarbete, säger inrikesminister Mari Rantanen

– Med den nya finansieringen skaffar man framför allt läkemedel och andra hälsovårdsartiklar till lagren. Hälsosektorn har alltså en viktig roll i projektet. Med hjälp av projektet bereder vi oss inom hela EU bättre än tidigare på olika situationer som hotar befolkningens hälsa, säger ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen.

Inrikesministeriet genomför projektet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Försörjningsberedskapscentralen och Strålsäkerhetscentralen. Projektet pågår till hösten 2026. Inrikesministeriet är nationell behörig myndighet i fråga om EU:s civilskyddsmekanism. 

Mer information:
Inrikesministeriet, Tarja Rantala, projektchef, tfn +358 295 488 372, fornamn.efternamn@gov.fi

Social- och hälsovårdsministeriet, Piia Ollila, specialsakkunnig, tfn 0295 163 112, fornamn.efternamn@gov.fi

Institutet för hälsa och välfärdm, Toni Relander, chef för läkemedelspartihandeln, tfn 029 524 7299, toni.relander@thl.fi

Strålsäkerhetscentralen, Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Försörjningsberedskapscentralen, intervjuförfrågningar: Mari Mäkinen, kommunikationsexpert, tfn 029 505 1114, mari.makinen@nesa.fi

Bilder på rescEU:s funktioner finns i Europeiska kommissionens bildbank

Kommissionens pressmeddelande 20.12 om nya beslut om finansiering av rescEU-kapacitet

Det senaste