Tillbaka

Finland skickar materialhjälp till Indien för hantering av det svåra coronaläget

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2021 12.07
Pressmeddelande 54/2021
Syrgasflaskor.

Den 11 maj skickar Finland materialhjälp till Indien via EU:s civilskyddsmekanism eftersom landets hälsovårdskapacitet har blivit överbelastad på grund av det svåra covid-19-läget. Finlands materialhjälp består av syrgasflaskor och saturationsmätare.

De indiska myndigheterna har begärt materiellt bistånd från EU-länderna eftersom det råder brist på mediciner och syre i landet och nya patienter inte kan tas in på sjukhus. Materialet sänds via EU:s civilskyddsmekanism som en del av unionens gemensamma biståndsinsats. I samma fraktflygplan finns respiratorer från Tyskland och syrgasflaskor från Grekland.

Inrikesministeriet har samarbetat i frågan med social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, Försörjningsberedskapscentralen, Finlands Röda Kors, Oy Linde Gas Ab och Lyreco. Europeiska kommissionen samordnar biståndet och stöder de medlemsstater som sänder bistånd när det gäller transportkostnaderna och att ordna logistiken.

Finland har erbjudit materiellt bistånd också åt Nepal

Den 11 maj beslutade inrikesministeriet att erbjuda materiellt bistånd också åt Nepal efter att landet begärt bistånd hos EU:s civilskyddsmekanism. Finland erbjuder Nepal ansiktsskydd och annan personlig skyddsutrustning. 

Om de nepalesiska myndigheterna godkänner biståndserbjudandet, skickas materialhjälpen till Nepal senare via EU:s civilskyddsmekanism som en del av unionens gemensamma biståndsinsats.

Ytterligare information: 
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477, pekka.tiainen@intermin.fi
Lasse Ilkka, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, lasse.ilkka@stm.fi 
Jaakko Pekki, direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 0295 051 015, jaakko.pekki@nesa.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00