Tillbaka

Finland skickar experthjälp till Turkiet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2023 19.50 | Publicerad på svenska 12.2.2023 kl. 10.46
Pressmeddelande

Finland skickar snabb experthjälp till Turkiet där räddningsarbetet efter den kraftiga jordbävningen pågår. Experterna skickas via EU:s civilskyddsmekanism.

Sydöstra Turkiet och Syrien drabbades av en kraftig jordbävning tidigt på måndag morgon. Jordbävningen hade magnituden 7,4–7,8 och skadorna har varit omfattande. I båda länderna har det rapporterats om rasade byggnader och ett stort antal dödsoffer och skadade. Röjningen pågår och man befarar att antalet offer kommer att öka ytterligare.

Turkiet har begärt internationellt bistånd och bland annat experthjälp för att leta efter människor. Förutom Finland har också många andra länder lovat lämna bistånd till området. Turkiet begärde experthjälp via EU:s civilskyddsmekanism. 

Den experthjälp som Finland skickar ska stödja Turkiet i räddningsarbetet och biståndsuppdragen. 

– Situationen i jordbävningsområdet i Turkiet och Syrien är mycket allvarlig. Jag vill framföra mitt djupa deltagande till alla offer för jordbävningen och deras anhöriga. Det är viktigt att experthjälpen kommer fram så snabbt som möjligt så att den kan vara till hjälp i räddningsarbetet. Vi förbereder oss också på att bistå med annan hjälp, eftersom skadorna är omfattande och hjälpbehovet stort. Vid lämnandet av bistånd samarbetar vi intensivt med de övriga EU-länderna, säger inrikesminister Krista Mikkonen

Utöver att skicka experthjälp kartlägger Finland också lämnandet av annat bistånd, till exempel eventuellt materielbistånd, till jordbävningsområdet i Turkiet och Syrien.

Biståndet lämnas via EU:s civilskyddsmekanism

Genom EU:s civilskyddsmekanism (Union Civil Protection Mechanism) kan vilket land som helst begära bistånd om landet drabbas av en kris som det inte klarar av ensamt. Det kan vara fråga om naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor, till exempel storolyckor, tekniska olyckor, kemikalie- och miljöolyckor eller terrordåd. Europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap, som är underställt Europeiska kommissionen, samordnar biståndet.

Det bistånd som lämnas via EU:s civilskyddsmekanism grundar sig på EU-medlemsstaternas nationella resurser. Biståndet kan vara till exempel experthjälp, hjälp i form av räddningsformationer eller materiellt bistånd. Inrikesministeriet ansvarar för lämnande av internationellt bistånd inom räddningsväsendet. Finland har också tidigare aktivt skickat experthjälp utomlands efter jordbävningar.

Ytterligare information:

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477, pekka.tiainen@gov.fi (internationell räddningsverksamhet)

Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, räddningsavdelningen, tfn 0295 488 263, pauliina.eskola@gov.fi 

Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi

Det senaste