Tillbaka

Finland skickade en expert inom internationell räddningsverksamhet till Island

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2023 13.51
Pressmeddelande
Inrikesministeriets arkivbild av jordbävningen i Turkiet 2023. På bilden träffar EU Civil Protection Team (Team Leader och Liaison Officer) det polska USAR-teamet.

Island begärde bistånd via EU:s civilskyddsmekanism den 20 november på grund av ökad seismisk aktivitet på Reykjaneshalvön. Begäran om bistånd gäller expertis särskilt inom beredskapsplanering och högkapacitetspumpning. Avsikten är att utreda möjligheterna att kyla ned flytande lava med hjälp av högkapacitetspumpar.

Finland reagerade på begäran om bistånd genom att den 22 november sända en expert inom internationell räddningsverksamhet till Island för att stödja räddningsmyndigheternas beredskap att bekämpa ett stort lavaflöde. 

- På Island pågår en exceptionell seismisk händelse på Reykjaneshalvön. De isländska myndigheterna har redan evakuerat tusentals människor. Genom beslut av inrikesministeriet skickade Räddningsinstitutet en expert för att stödja de isländska myndigheterna i synnerhet i bekämpningen av ett eventuellt lavaflöde. Som en del av det övriga teamet, som ingår i EU:s civilskyddsmekanism, hjälper experten också de lokala myndigheterna att göra upp beredskapsplaner, säger räddningsöverinspektör Pekka Tiainen från inrikesministeriet.

Finland sänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet är sådant lämnande av bistånd till utlandet som bygger på internationella överenskommelser och lagstiftning samt mottagande av bistånd i Finland. Detta vid naturkatastrofer samt katastrofer och olyckor som orsakats av människan, när landets egna räddningsresurser inte räcker till.

Finland deltar i den internationella räddningsverksamheten genom Europeiska unionen och internationella organisationer. Genom civilskyddsmekanismen kan vilket land som helst begära bistånd om landet drabbas av en kris som det inte klarar av ensamt. Europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap, som är underställt Europeiska kommissionen, samordnar biståndet. Det bistånd som lämnas via civilskyddsmekanismen grundar sig på nationella resurser. Biståndet kan vara till exempel experthjälp, hjälp i form av räddningsformationer eller materiellt bistånd.

Det är inrikesministeriet som beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut och ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna, för logistiken och för det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Mer information:

Pekka Tiainen, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet
tfn 050 456 4477, fornamn.efternamn@gov.fi 
Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, inrikesministeriet
tfn 0295 488 263,  fornamn. efternamn@gov.fi
Laura Hokkanen, utbildningschef, Räddningsinstitutet
tfn 029 545 3536, fornamn.efternamn@pelastusopisto.fi
Matti Inkeroinen, samordnare för internationell räddningsverksamhet, Räddningsinstitutet
tfn 029 545 3547, fornamn.efternamn@pelastusopisto.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00