Tillbaka

Finland förbereder sig på att skicka experthjälp inom internationell räddningsverksamhet för att hjälpa till med bekämpningen av skogsbränder i Portugal

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.7.2023 9.22
Pressmeddelande
Berget i horisonten är täckt av rök. Fem personer är på väg för att hjälpa till med släckningen av terrängbranden.
Illustration av förra sommarens beredskapsförflyttning i Grekland. Bild: Esa Ikäheimo 2022.

Finland förbereder sig på att genom beslut av inrikesministeriet sända 48 räddningsarbetare till Portugal för att hjälpa till med bekämpningen av terrängbränder. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för räddningsarbetarna.

Portugal har via EU:s civilskyddsmekanism begärt hjälp med att bekämpa terrängbränder. Begäran om bistånd besvaras genom beredskapsförflyttning. Vid beredskapsförflyttning skickas räddningspersonal till destinationslandet för att stödja de lokala myndigheterna för den händelse att det uppstår terrängbränder i området. 

I år genomförs beredskapsförflyttningar förutom i Portugal också i Grekland och Frankrike. Räddare från flera olika EU-medlemsstater deltar i beredskapsförflyttningarna. 

- Ett av målen med beredskapsförflyttning är att söka erfarenhet av och lära sig om taktiken, tekniken och utrustningen för släckning av olika terrängbränder, säger Matti Inkeroinen, samordnare för internationell räddningsverksamhet vid Räddningsinstitutet.

Räddningsinstitutet svarar för utbildningen och rekryteringen av räddningsarbetarna och för materiallogistiken. Alla räddningsarbetare som sänds ut finns i Räddningsinstitutets register över experter inom internationell räddningsverksamhet.

Räddningsarbetarna är indelade i två grupper. Den första gruppen reser den 16 augusti och den andra gruppen den 1 september. Båda grupperna arbetar cirka 15 dygn i Portugal. Grupperna leds av Jani Pitkänen, räddningskommendör vid Helsingfors stads räddningsverk, och Kimmo Koskinen, brandmästare vid Birkalands räddningsverk. De valdes från det nationella expertregistret.

Finland sänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet är sådant lämnande av bistånd till utlandet som bygger på internationella överenskommelser och lagstiftning, samt mottagande av bistånd i Finland. Det är fråga om situationer till följd av naturkatastrofer eller katastrofer och olyckor orsakade av människan där landets egna resurser inte räcker till. 

Finland deltar i den internationella räddningsverksamheten genom Europeiska unionen och internationella organisationer. Dessutom genomförs internationell räddningsverksamhet inom ramen för bilaterala och multilaterala mellanstatliga avtal.

Det är inrikesministeriet som beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna, för logistiken samt för det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Ytterligare information:

Matti Inkeroinen (25.7–16.8)
samordnare för internationell räddningsverksamhet
Räddningsinstitutet
e-post: matti.inkeroinen@pelastusopisto.fi
tfn 029 545 3547

Tero Lähdesmäki (17.8–15.9)
utbildningsplanerare, internationell räddningsverksamhet
Räddningsinstitutet
e-post: tero.lahdesmaki@pelastusopisto.fi
tfn 029 545 3430
 

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00